Fabrikksjef Knut Berg ved Nexans Norway AS i Namsos blir ny direktør i Moelven Våler AS. Han overtar etter Anders Lindh som begynte i jobben som sjef i Moelvens sagbruksdivisjon Timber etter nyttår.

Med en arbeidsplass som ble lagt ned ved utgangen av året og alle barna trygt ute av redet, var tidspunktet for å flytte på seg og få seg ny jobb for Berg perfekt timet.

- Stillingen i Moelven er svært interessant for den som kommer fra sagbruksbyen Namsos og som er oppvokst midt i skogen i Lierne. Moelven kjenner jeg forholdsvis godt gjennom flere års samarbeid med Moelven Van Severen AS, sier den nyansatte direktøren som gleder seg til å ta fatt på jobben. 

Teknisk interessert

Berg  er økonomisk utdannet, men har teknisk interesse og kommuniserer gjerne om tekniske utfordringer og mulige løsninger. 

- Jeg er godt vant til omstillinger og ledelse i krevende tider og omgivelser. Tar også gjerne en diskusjon med salgsapparatet, og er vant med direkte kontakt med kunder i inn- og utland. Håpet er at det samlet gir en god plattform til det beste for jobben i Braskereidfoss, sier Berg.

Bred erfaring

Berg har en bred erfaring innen økonomi, produksjon, revisjon, logistikk og ledelse. Etter endt utdannelse ved Trondheim Økonomiske Høgskole i 1984 har Berg kun hatt to arbeidsgivere; Siemens og Nexans. 

- Jeg har likevel fått prøvd meg i mange forskjellige stillinger i disse bedriftene. Det har gitt meg en allsidig bakgrunn. Begge bedriftene er ledende innenfor sine områder, er kompetansebedrifter og etterstreber kontinuerlige forbedringer og effektiv drift. 

1. mars

Knut Berg begynner i jobben 1. mars.

Divisjonssjef og styreleder Anders Lindh sier at Berg har lang og variert ledererfaring fra industri. Han ser fram til at Berg overtar jobben i Braskereidfoss. 

- Berg har en bred og omfattende kompetanse som vil komme Moelven Våler AS svært godt til gode, sier Lindh.

Moelven Våler AS er Norges største sagbruk og har de siste årene hatt gode resultater og er en arbeidsplass med vesentlig betydning i regionen. Sagbruket har per dags dato 62 ansatte og omsatte 2016 for drøyt 375 millioner på driften.