I april börjar man bygga världens högsta trähus, Mjøstårnet i Brumunddal. Tornet blir hela 81 meter högt och ska byggas av entreprenören HENT AS och Moelven Limtre AS, på uppdrag av Arthur Buchardt.

DET ÄR ARTHUR BUCHARDT  och hans son Anders Buchardt på företaget AB Invest AS som är visionärerna bakom Mjøstårnet. De har ingått en totalentreprenad med HENT, som i sin tur har skrivit kontrakt med Moelven Limtre som total-underentreprenör av limträ, Kerto- och massivträkonstruktioner till tornbygget och en simhall vägg i vägg. 

Arthur Buchardt har själv bott i många år i Brumunddal, och det är kärleken till hemtrakten som ligger bakom idén att placera Mjøstårnet där. Världens högsta trähus är hans svar på den gröna omställningen.

 – Snøhetta har ritat ett par byggnader i massivträ och limträ åt mig tidigare, och jag känner ju till Paris-avtalet, CO2-fotavtryck och politiker som snackar om den gröna omställningen – men det är ingen som gör något åt saken. Därför började jag fundera på en typ av projekt som tillgodoser detta, berättar Buchardt.

Resultatet blev att bygga världens högsta trähus i Brumunddal med lokala leverantörer och material.

 – Mjøstårnet blir ett levande skyltfönster för träindustrin i Ringsaker, fastslår han.

LOKALPATRIOT. Arthur Buchardt bjöd in lokala producenter till en lunch där han presenterade projektet och de möjligheter som det innebär.

 

Det är min lokalpatriotism som är orsaken till att jag vill anlita lokala producenter i projektet – inte nödvändigtvis att de kan erbjuda det lägsta priset.

 

Detta är en marknad som kommer att växa, och därför är det viktigt att lokala producenter blir framtidsinriktade och kreativa. Kompetensen och kapaciteten finns där, betonar han.

Mjøstårnet blir 18 våningar högt med 1/3 kontor, 1/3 hotell och 1/3 bostäder. Dessutom tillkommer simhallen på omkring 4 700 kvadratmeter. Man har även planerat tre bostadshus framför Mjøstårnet, och totalt sett kommer projektet då upp i 30 000 kvadratmeter och en investering på cirka en miljard NOK.

 – Intresset för bostäderna i Mjøstårnet har varit mycket stort, och kontoren kommer jag att hyra ut. Om jag hade byggt ett liknande torn på Fornebu skulle bostads- och hyreskostnaderna ha varit tre gånger högre, men jag kommer från Ringsaker och Brumunddal, och jag vill skicka en signal om de möjligheter som finns här. Mjøstårnet blir ett bevis på att det går att bygga hållbart på höjden, säger Arthur Buchardt.

Marknads- och utvecklingschefen Knut Alstad på HENT ser fram emot att få sätta igång med projektet.

 – När vi utvecklar och bygger projekt av den här storleken och karaktären är vi beroende av gedigna, kunskapsrika och innovativa samarbetspartners. Att Moelven Limtre AS tillhör den klassen råder det inget tvivel om! Att de är lokala i detta sammanhang är också strålande. Tillsammans ska vi sätta ett världsrekord, och då krävs det att vi ger allt när det gäller en bra planering och ett strukturerat genomförande, säger Alstad i pressmeddelandet som skickades ut när kontrakten hade skrivits under.  

ENORMT INTRESSE. I nuläget är världens högsta trähus bostadshuset Treet i Bergen, som är 51 meter högt. Till det har Moelven Limtre levererat ett ramverk i limträ som kombinerades med färdigtillverkade moduler och monterades i tre faser. Till Mjøstårnet, däremot, ska man  producera element som monteras på byggplatsen.

 – Vi ska leverera pelare, balkar och diagonaler i limträ, hiss- och trappschakt i massivträ samt träbaserade täckelement till de tio nedersta våningarna. De sju översta våningarna täcks med betong för att byggnaden ska tåla kraftig vind. Våra material är starka, beständiga och fina, men de är inte tillräckligt tunga, berättar VD Rune Abrahamsen på Moelven Limtre.

Mjøstårnet blir hela 30 meter högre än Treet i Bergen, och har väckt ett enormt intresse både i Norge och i utlandet.

 – Det här projektet är ett lysande exempel på möjligheterna med att använda ett hållbart byggmaterial i ett urbant sammanhang där man måste bygga på höjden. Tillsammans med Treet blir Mjøstårnet ett showroom för liknande projekt på andra platser i Norge och i omvärlden, säger han.Kontraktet mellan HENT och Moelven Limtre är på 47 miljoner NOK, och detta är ett av de största kontrakten någonsin för Moelven Limtre.

 

Limträ är uppbyggt av trälameller som limmas ihop. Resultatet blir en mycket bra bärkraft i förhållande till vikten. Foto: Hampus Lundgren

 – Som total-underleverantör ansvarar vi inte bara för att leverera en vara, utan det innebär att vi ska designa produkterna, delta i projekteringen, producera, transportera och montera elementen. Utöver ansvaret för vår egen leverans måste vi även förhålla oss till andra aktörer i projektet. För oss är det nytt att vi tar på oss ett ökat ansvar, och därför har vi förstärkt vår organisation med en inhyrd projektledare och projekteringshjälp från Sweco, säger Abrahamsen.

ANVÄNDER INTERN KOMPETENS. Täckelementen av trä i de tio nedersta våningarna – totalt över 5 000 kvadratmeter – består av Moelvens Trä8-element, som ursprungligen var en finsk idé.

 – Moelven Töreboda vidareutvecklade idén, och Mjøstårnet blir den första byggnaden i Norge där man använder sådana täckelement. Trä8-täckelementen kan ha ett längre spann än täckelement av massivträ, och det gör dem väl lämpade för Mjøstårnet. Moelven Töreboda är involverade i projektet som extra kontrollinstans, och detta är ett bra exempel på hur vi kan dra nytta av kompetens och utbyte av erfarenheter internt inom Moelven-koncernen, säger Abrahamsen.

Moelven Limtre har inte utrymme för att producera alla täckelement själva, och har därför ingått ett avtal med Ringsaker Takelementer.

 – På så vis får hela produktionen en lokal förankring, och det här är början på något som kan bli ett fruktbart samarbete i framtiden, säger han.I april inleds grundarbetena för Mjøstårnet, och samtidigt börjar Moelven Limtre att producera sin leverans.

 – Vi påbörjar monteringen i september, och sedan fortsätter vi med den under vintern, parallellt med produktionen av elementen i fabriken. Vi bygger i steg om fyra våningar. Först monteras limträkonstruktionen ihop på marken bredvid bygget, och sedan lyfts den upp och in i bygget. Därefter hissas täckelementen på plats, och så kommer en annan aktör och monterar fasaden runt om, innan vi fortsätter på höjden, förklarar Abrahamsen.

Monteringen görs utan användning av utvändiga byggställningar.

 – Vi genomför arbetet med hjälp av en gigantisk tornkran och invändiga byggställningar, berättar han.Massivträkonstruktionerna till hiss- och trappschakt köper Moelven Limtre från Tyskland eller Österrike.

 – Det finns inte några norska producenter av massivträ som kan leverera element av den typ vi behöver till detta projekt, tillägger han.

BRANDSÄKERT. HENT och Moelven Limtre har haft möte med brandkåren i Ringsaker angående brandsäkerheten i världens högsta trähus.

 – De är övertygade om att denna byggnad, tack vare sin konstruktion, är ett mycket tryggt hus att vistas i. Det har gjorts tester av stora limträpelare i ett brandlaboratorium i Trondheim, som visar att pelarna är självslocknande och att det friska träet i mitten av limträet fortsatt kommer att kunna bära upp byggnadens vikt. Även om träet förkolnar så smälter det inte, säger Abrahamsen.Mjøstårnet blir ett fantastiskt referensprojekt för Moelven Limtre.

 

Vi måste vara beredda på att det kommer att komma besökare från andra delar av Norge och resten av världen för att titta på Mjøstårnet när det står klart 2019.

 

Det är kul för oss att få visa upp att vi kan bygga så stort och så högt – det ger en stolthet till organisationen och hela Moelven Industrier. Det viktigaste för oss är att visa kunderna att vi kan bygga hållbart och brand-säkert både på höjden och i lägre volymbyggnader, säger han.

 – Vi kommer definitivt att få se fler flervåningsbyggnader i trä i framtiden. Man kan lika gärna bygga i trä som att bygga konventionellt med stål och betong, tillägger Rune Abrahamsen.

 

Spela