Denne monteringsanvisningen gjelder for montering av alle typer takbord fra Moelven.

Taket ligger utsatt til, og det er derfor svært viktig å montere taket korrekt og bruke riktige festemidler.

Dimensjoner og nødvendige materialer:

Takbordene er 22 mm tykke og har en bredde på 148 mm. Det er drensriller i omleggene og hvert bord er endefrest for skjøting.

  • Takbordene skal monteres på trykkimpregnerte sløyfer og lekter
  • Sløyfene skal være minimum 23x48 mm og lektene minimum 36x48 mm
  • Under bordskjøter skal det benyttes lekter i dobbel bredde 
  • Benytt skruer som er rustbeskyttet

Montering av takbord

Tretak må monteres på undertak, med underlagsbelegg. Det er viktig å sørge for spikring/skruing av lekter på overgurt/taksperre. Tretak skal monteres med god lufting. 

  • Spikerlengde avhenger av type spiker og dimensjon, velges av anerkjent leverandør.
  • Skruelengde avhenger av type skrue og dimensjon, velges av anerkjent leverandør.
  • Det skal benyttes A4-rustfrie+syrefaste festemidler.

Trektak kan både spikres og skrues, men skruer er absolutt å anbefale.

Spiker/skruer skal ikke gå gjennom lektene. Husk at overliggeren ikke skal festes gjennom underliggeren. Så langt det er mulig bør man unngå å skjøte takbordene. 

Tretakmontering

Montering av takbord

 

56 - TRETAKPROFIL og TretakskissePROFIL2.jpg

Råd og veiledning finner du også i:

Sintef Byggforsk Byggedetaljblad: 544.106 tekking av tak med bord