Denne monteringsanvisningen gjelder for montering av alle typer takbord fra Moelven.

Taket ligger utsatt til, og det er derfor svært viktig å montere taket korrekt og bruke riktige festemidler.

Dimensjoner og nødvendige materialer:

Takbordene er 22 mm tykke og har en bredde på 148 mm. Det er drensriller i omleggene og hvert bord er endefrest for skjøting.

  • Takbordene skal monteres på trykkimpregnerte sløyfer og lekter
  • Sløyfene skal være minimum 11x36 mm og lektene minimum 36x48 mm
  • Under bordskjøter skal det benyttes lekter i dobbel bredde 
  • Benytt skruer som er rustbeskyttet

Til bruk av skruer anbefales Nordisk Varmforsinket treskruer

  • Til underligger: 5,0 x 55 mm.
  • Til overligger: 5,0 x 75 mm, gjelder CU og lerk. For varmebehandlet materiale, bruk rustfrie skruer A2-4.

 

 

Tretaket monteres på et tett undertak med underlagspapp

  • Sløyfer legges langs takfallet i cirka 600 mm avstand
  • Lekter legges på tvers av takfallet i 600 mm avstand
  • Sløyfer festes med skiferstift 20/36 og lektene* med galvanisert spiker 28/90 (*lektene spikres på overgurt/taksperre)
  • Takbordene skal spikres/skrues uten at disse går igjennom lekten (se tegning). Dette for å unngå at undertaket skades ved stor belastning.

 Lektene spikres på overgurt

 

 

Montering av takbord: 

 

Råd og veiledning finner du også i:

Sintef Byggforsk Byggedetaljblad: 544.106 tekking av tak med bord