Det er enkelt å montere tregulv, men underlaget gulvet legges på bestemmer om du bør skru eller lime gulvet. Se instruksjonsfilmene våre og få nyttige tips på veien.

Komplett monteringsanvisning finner du her.

Dette bør du tenke på før montering:

Tre er et levende materiale og for å få et formstabilt gulv uten tørkesprekker bør disse anbefalingene følges nøye:

 • Temperaturen i rommet der gulvet skal legges bør være over 20˚C og med en relativ luftfuktighet på 40-60 %
 • La gulvet ligge i det rommet det skal legges i til det oppnår romtemperatur 20 grader i minst 24 timer.
 • Gulvet skal aklimatisers i uåpnede pakker.
 • Kontroller gulvbordene før montering slik at eventuelt skadde bord ikke monteres. Reklamasjoner på åpenbare feil på produktet før montering godtas ikke hvis de blir montert.

 

Før gulvet legges skal gulvbordene sjekkes og godkjennes av den som legger gulvet. Eventuelle skader, kvalitetsfeil, feil fuktighetskvote ol. skal det reklameres på før gulvet monteres. Eventuelle reklamasjoner som meldes etter montering aksepteres ikke. 

Tre er et levende materiale og har naturlige avvik uten at det kan betraktes som reklamasjon. Tre modnes med tiden, og enkelte forandringer som endring i treets farge, kvistutslag og en og annen sprekk i overflaten kan oppstå. Alt dette regnes som treets naturlige egenskaper og anses ikke som reklamasjon. 

Gulv som er lagt betraktes som å være akseptert og har dermed ingen reklamasjonsrett. 

Underlaget må være jevnt og tørt. Fukten i undergulvet bør være maks 10% og kan kontrolleres med en fuktmåler.

Alt materiale som brukes under gulvet må også være tørt. Underlagsfilt eller tilsvarende bør i tillegg brukes direkte under gulvbordene.Eventuell knirk i gulvet som er der fra før, vil ikke nødvendigvis bli borte om det kommer nytt gulv oppå.

Legges gulvet over et eksisterende tregulv anbefaler vi å legge det nye på tvers av det gamle. 

Før du begynner en eventuell overflatebehandling av våre ubehandlede gulv bør du tenke på følgende:

 • All overflatebehandling bør skje før montering, dette for å unngå at gulvbordene limes sammen og skades
 • Bruker du for mye farge, lakk eller lignende risikerer du at den renner mellom not og fjær og det oppstår en limeffekt. Dette gjør at gulvet kan skades når det krymper og sveller - noe som er vanlig for heltreproduker grunnet endring i luftfuktigheten over tid.
 • Moelven tar ikke ansvar for feilbehandlinger.

Tre tilpasser seg hele tiden sine omgivelser. Øker fuktigheten i luften så "vokser" treet og reduseres fuktigheten så krymper det. Bevegelsene skjer på tvers av fiberretningen altså på tvers av gulvbordet, altså ikke i lengderetningen. 

Avhengig av utgangspunktet, hvor tørt eller fuktig gulvbordene er ved legging, så sveller eller krymper gulvbordet etter at gulvet er ferdig lagt. Er treet fuktig ved montering vil det oppstå en krymping. Er treet veldig tørt vil det svelle, eller vokse på bredden av bordet. Bevegelsene er ikke store, men det er umulig å oppgi et eksakt mål siden det kommer an på gulvbordets fuktighet ved montering, luftens  fuktvariasjoner, treslag, fibertetthet osv.

Våre gulv er nedtørket til ca 8-10%. Dette gjør at det er tilpasset et Skandinavisk innendørsklima med en gjennomsnittstemperatur på ca 20 grader og en relativt luftfuktiget på 40-60%. Luftfuktigheten er høyest på sommeren og lavest på våren og vinteren. Under den tørre perioden kan mindre sprekker oppstå mellom gulvbordene på gulv som er skrudd eller limt mot betong. 

Legger du gulv i store rom er det viktig å tenke på ekspansjonsmuligheter. På flytende gulv er det viktig at ulike rom ikke bindes sammen. Plasser alltid en ekspansjonsfuge i døråpninger under terskelen. I døråpninger uten terskel finnes det metalllister som kan brukes. 

Montering

Hvilken monteringsmetode du bør velge avhenger av underlaget i rommet gulvet skal legges i. 

Tre er et levende materiale og for å få et så formstabilt gulv som mulig er det viktig at du følger monteringsanvisningen nøye!

Husk å alltid lime gulvbordenes endeskjøt, dette gjelder uavhengig av hvilken monteringsmetode du velger!

 

På bjelkelag eller på eksisterende gulv

Skru fast gulvet i underlaget (den enkleste metoden)

 • Gulvet kan skrus i bjelkelaget eller i eksisterende fast gulv, uavhengig av rommets størrelse
 • Gulvvarme kan fint kombineres med gulv som monteres på denne måten - husk bare å følge gulvarmeleverandørens anbefalinger.

 

På eksisterende betonggulv

Lim gulvet fast i eksisterende underlag

 • Kan legges med eller uten gulvvarme
 • Gulvet kan limes rett på betongplatene, uavhengig av rommets størrelse
 • Gulvvarme kan fint kombineres med gulv som monteres på denne måten - husk bare å følge gulvarmeleverandørens anbefalinger

 

I mindre rom

Flytende montering - gulvbordene limes sammen

 • Flytende gulv kan kun monteres i mindre rom
 • På et flytende gulv skjer hele fuktbevegelsen ved veggen - vi anbefaler derfor at bredden på rommet er maksimal 4 meter
 • Du kan ikke kombinere et flytende heltregulv med gulvvarme