Vakkert og pent montert listverk er med å gjøre forskjellen i dine rom. Hvordan listen monteres, hvilken side som vendes ut, om du gjærer eller bruker hjørneklosser er med på å gi ulikt sluttresultat.

Montering av lister utstyr

 

Godt verktøy er halve jobben!

Det går fint å montere listverk med hammer og håndsag, men med en spikerpisol og en kapp- og gjæresag forenkler du jobben mye. En spikerpistol vil kunne gi deg to fordeler; Dykkertpistolen gir kun små merker på listverket og du får en hånd fri til å holde med under montering.  

Et helt perfekt sluttresultat oppnår du ved å sparkle og male over spikerhullene. Alternativt kan du prøve å dyppe over hullene med en tynn pensel med maling. 

LES OGSÅ: Lurt å tenke på når du skal velge listverk

Monteringstips

  • Listverk med en bredde over 50 mm skal spikres i begge ender med maks 60 cm spikeravstand. Vi anbefaler at lengden på spikeren er tre ganger tykkelsen på listen. Ved bruk av spikerpistol anbefaler vi 50mm.
  • Velger du å spikre en hvit list bør du velge en hvit spiker og at du i tillegg til å spikre limer skjøtene med trelim.
  • Smale eikelister bør forborres for å hindre sprekker, det samme gjelder dersom du spikrer nærme enden. 
  • Ved gjæring, tenk gjerne to ganger før du kapper. Det er fort gjort å snu listen feil i gjærsagen.

LES OGSÅ: Lær mer om de ulike listverkstypene

Listing rundt vinduer

Listing rundt vinduer


Variant 1 er uten vinduspost. En profilert list kan vendes begge veier, enten med den tynneste siden innover eller, som på illustrasjonen, med den bredeste siden innover.


Variant 2 er i kombinasjon med en vinduspost. Vindusposten kan du lage selv. Komplementer gjerne med en utsmykking under vindusposten i form av samme list som rundt vinduet, en taklist eller en enkel brannmurlist.


Variant 3 passer kun til glatte lister, men du velger selv om det er den loddrette eller vertikale enden som avslutter.

Alle variantene kan kombineres med hjørneklosser.

Listing rundt dører


Listing rundt dører
Variant 1 den bredeste siden av den profilerte listen vendes inn mor døren. Listen gjæres både oppe og nede 45 ° i motsatt vinkel. På denne måten får du en "løpende" gjæring som følger rommet.


Variant 2 den smaleste siden på en profilert list vendes inn mot døren. Gulvlisten avsluttes rett mot dørens utforing.


Variant 3 passer kun på glatte lister, men du velger selv om det er den loddrette eller vertikale enden som avslutter.


Alle alternativene fungerer med sokkel- og hjørneklosser, både mot gulv og ved toppen av døren.

Listing av hjørner

Listing av hjørner

Innvendige hjørner kan skjules med en mengde ulike lister som brannmurlister eller hulkillist som på illustrasjonen. 

Utvendige hjørner beskyttes best og enklest med en vinkellist.

Dersom hjørnet ikke er 90 ° er det en fordel og bruke vår spesialhjørnelist som fungerer godt på alle hjørner. 

Utforing rundt dører

Utforing rundt dører
Skal du montere panel på en eksisterende vegg, eller dørkarmen ikke har samme dybde som veggen må du lage en utforing rundt dørkarmen. Denne kan du lage av en glattkant eller en vindu/dør utforing.

Montering av utforinger med fjær

Nye vinduer blir ofte bestillt med ferdige spor der utforingen passer.

Bredden på utforingen tilpasses ved å klyve (eller skjære) ned fjæren på baksiden. Nå kan utforingen enkelt tilpasses veggen for montering av karmlisten. 

Utforing med fjær er veldig effektivt ved montering av vinduer hvor veggen ikke er helt rett. Fjæren på baksiden kan tilpasses slik at man kommer rett ut til veggen for montering av karmlisten.