Profilen på kledningen har mye å si for hvordan huset ser ut, spesielt om den monteres stående eller liggende.

Med en stående kledning oppfattes huset ofte høyere, med liggende oppfattes det bredere. Enkelte profiler kan monters både liggende og stående, mens andre kun kan monters enten liggende eller stående. 

Vi ser at trenden går i retning av smalere profiler på bolighus. Profilen dobbeltfals med spor er et ekempel på en smal profil, som bilde under.

 

På hytter, derimot, velger mange en profil med tydeligere detaljer, slik som for eksempel profilen barokk (som bilde under) eller enkelfals med staff.