Slik kan du montere ulike kledningsprofiler, både liggende og stående.

Montering Tømmermannskledning

Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste. Dersom bindingsverket er bygget opp uten spikerslag, må selvbærende spikerslag monteres utenfor vindtettingen. Selvbærende spikerslag må spikres godt fast i krysningspunktene med stenderne, med lange nok spikre.

 

Del veggene inn i naturlige felt for å beregne plassering av overliggere i forhold til riktig avslutning i inner- og ytterhjørner, inntil vinduer og inntil dører, samtidig som man ønsker en tilnærmet lik avstand mellom overliggerne. Det må beregnes et omlegg på 25 mm mellom over- og underliggerne. 

Monter deretter underliggerne først (felt for felt). Materialenes rue side skal ut. I tillegg er det viktig at margsiden vender innover på underliggerne og utover på overliggerne. Monter underliggerne i lodd. Du bør beise underliggerne før du monterer overliggerne.

Overliggerne skal monteres med et omlegg opp på underliggerne. Ideelt omlegg er 25 mm. Hjørneløsninger, dør- og vinduslistinger må utføres likt over hele huset. Overliggerne monteres i lodd.

 

Montering av liggende kledning

Liggende kledning må ha vertikale spikerslag for feste. For å sikre god nok lufting og drenering bak panelet, bør man ikke montere lekter som er mindre enn oppgitt minimumsmål, 11x36 mm klemlist og 23x36 mm lekter.

For å få gode vertikale tilpasninger mellom panelets høydeinndeling og åpninger, som for eksempel høyden på vinduer og lignende, er det viktig å planlegge fasaden på forhånd. Ved montering av liggende panel er det også viktig at det første bordet er rett og plant, slik at det er lett å sette opp. Bordet vatres opp og spikres fast med én spiker i hvert spikerslag i nedre tredjedel av bordet. Hvis du bruker åpen falset kledning, skal denne festes med to spiker. Ufalset kledning blir lagt med et omlegg på 20–30 mm.

Kontroller hver bordhøyde med vater, og sjekk hvordan du kommer ut. Siden bord med fals (enkelt- og dobbeltfalset kledning), bare har et omlegg på 18 mm, må man under montering være forsiktig med å trekke bordene i høyden. Kledningsbord med bredde opp til 148 mm kan trekkes inntil 2 mm. Bredere kledningsbord bør ikke trekkes i det hele tatt.

 

Slik spikrer du kledning