Slik kan du montere ulike kledningsprofiler, både liggende og stående.

Generelle anbefalinger for montering av kledning:

- Spikerlengde avhenger av type spiker og dimensjon. Velges fra anerkjent leverandør.

- Skruelenge avhenger av type skrue og dimensjon. Velges fra anerkjent leverandør.

- Husk å velge riktig kvalitet på spiker og skruer med tanke på bruksområde og materiale.

- Ved montering av fabrikkbehandlet kledning er det viktig å behandle kappflater og endeved.

- Etter montering av fabrikkbehandlet kledning er det også viktig å forsegle spikerhull.

- Følg regelverk og anbefalinger om lektedimensjoner, lufting avstander på spikerslag/innfesting.

Monteringstips for tømmermannskledning

Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste. Som du ser av illustrasjonene, er det viktig å følge de generelle tipsene, herunder omlegg og plassering av spiker. Det er viktig å benytte tilstrekkelig tykke lekter både med tanke på innfesting og lufting. 

Rektangulær kledning

Rektangulær kledning

Lektekledning

lektekledning

 

Montering av liggende kledning

Liggende kledning må ha vertikale spikerslag for feste. Som du ser av illustrasjonene, er det viktig å følge de generelle tipsene, spesielt med hensyn til plassering av spiker. Det er viktig å benytte tilstrekkelig tykke lekter både med tanke på innfesting og lufting. Dobbelfals er den vanligste kledningen og den finnes i en mengde ulike varianter. 

Dobbelfalskledning

Dobbelfalskledning

Enkelfalskledning

Enkelfalskledning

Spilekledning

Spilekledning