Norsk Trelastkontroll er en frivillig sammenslutning av leverandører av trelast til konstruktive formål, som pålegger seg selv en kvalitetskontroll for å sikre at sorteringen av trelast etter NS-INSTA 142 og NS-EN 14081-4 blir gjennomført korrekt. Ordningen gjelder både visuell og maskinell sortering.

Moelven er medlem av Norsk Trelastkontroll.

Medlemmene i Norsk Trelastkontroll har rett til å NS-merke sin konstruksjonslast. Dette gjøres i tillegg til det påkrevde CE-merket. Årsaken er at disse bedriftene har pålagt seg selv ytterligere krav utover det en CE-merking krever. Dette gjør de for at kunden skal få en merverdi ved å kjøpe NS-merket konstruksjonsvirke som en ikke er garantert i CE-merket konstruksjonsvirke.

Merking

Godkjente bedrifter i Norsk Trelastkontroll har rett til å merke konstruksjonsvirke med NS-merket. De fleste er også sertifisert for å CE-merke sitt konstruksjonsvirke.

 

 

  

Kontrollordningens gjennomføring

Deltagelse i kontrollordningen forutsetter at bedriften

  1. Er gjennomgått og godkjent med hensyn til utstyr og prosesser som har sammenheng med sortering og kvalitet.
  2. Kun benytter autoriserte sorterere til sortering av konstruksjonslast.
  3. Har nok autoriserte sorterere i forhold til sin produksjon.
  4. Har en tilfredsstillende intern kontroll av sorteringen.


Hvilke tilleggsverdier gir NS-merket kunden?

  1. NS-merket garanterer at trelasten har under 20 % trefuktighet ved levering. Dette eliminerer faren for sopp og råteangrep, og er tilpasset den fuktigheten lasten vil få i bygget slik at krymping og deformering etter montering minimeres.
  2. NS-merket konstruksjonsvirke har strengere krav til deformasjoner enn minimumskravet i standarden. Dette gjør NS-merket last enklere å montere og gir mindre svinn i byggeprosessen.
  3. Alle som sorterer NS-merket last må gå opp til en prøve for å dokumentere at en sorterer riktig. Alle bedrifter må ha et tilstrekkelig antall autoriserte sorterere i produksjonen sin.
  4. Alle medlemmene i Norsk Trelastkontroll får eksternt kontrollbesøk to ganger årlig. Under dettte besøket prøvesorteres ferdig lagervare av NS-merket konstruksjonsvirke. I tillegg kontrolleres og kalibreres styrkesorteringsmaskiner og internkontrollen ved bedriften sjekkes.

Kjøper får dermed en større sikkerhet og en økt bruksverdi ved kjøp av NS-merket konstruksjonsvirke.