Moelven CE-merker hvert enkelt produkt. CE-merket gir definerte egenskaper som kvalitet, produktansvar, brukerbehov dokumentasjon og sikkerhet og trygghet.

 

Konstruksjonsvirke er basert på harmonisert standard NS-EN 14081 “Trekonstruksjoner - Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt”.

I henhold til NS-EN 14081 skal det, for å kunne CE-merke konstruksjonsvirke, dokumenteres samsvar i system 2+. Dette innebærer sertifisering av produksjonskontrollen i fabrikken.

Før sertifikat kan utstedes foretas en innledende kontroll, der blant annet kvalitetshåndbok og kontrollrutiner (kontroll av produksjonsutstyr og trelast) vurderes. På bakgrunn av denne kontrollen kan sertifikat utstedes. Oppfølgende kontroll foretas minimum én gang årlig for bedrifter som produserer visuelt sortert konstruksjonsvirke, og to ganger årlig for bedrifter som produserer maskinelt sortert konstruksjonsvirke.

Kontrollen omfatter blant annet gjennomgang av kvalitetsdokumentasjon, gjennomgang av produksjonskontroll, registrering av avvik og tiltak ved avvik. Dersom en bedrift ikke retter eventuelle avvik på en tilfredsstillende måte, kan sertifikatet trekkes tilbake.