Moelven standard ramme - A1

Moelven standard ramme bygges opp av 3 lameller basert på råvarer bestående av tettvokst furu fra de beste skogsområdene i Norge og Sverige. På emnene til ramme er alle ytre sider er feilfrie.

Dimensjoner

72 x 62 – art.nr: 8762072A1RBF0024

72 x 72 – art.nr: 8772072A1RBF0024

81 x 72 – art.nr: 8772081A1RBF0029

 

Produktinformasjon

Alle ytre sider er feilfrie. Det tillates normerte kviststørrelser på overflater med rød markering på illustrasjonen, med en feilfri sone på 20 mm mellom lamellene fra begge sider.

Kontinuerlig fingerskjøting med 12 mm fingerlengde.

Møbelskjøt i alle utvendige lameller.

Toleranser på bearbeiding er ± 0,2 mm.

Limtype benyttet i fingerskjøt er PVAC dispersjonslim med herder. Det tilfredsstiller holdbarhetsklasse D4 i de europeiske normer EN 204 og 205. Til sammenliming av lameller benyttes MUF KL 2. Lim og herder inneholder ikke stoffer som sliter på verktøy under høvling og bearbeiding.

 

Kontakt oss: Moelven Profil AS

Geir Østerud
Geir Østerud Moelven Profil AS +4799583161
Moelven standard ramme - A1

Kontakt oss: Moelven Profil AS

Geir Østerud
Geir Østerud Moelven Profil AS +4799583161