LVL (kerto®)

Med LVL (Kerto ®) får du finérbjelker med svært høy styrke og gode stivhetsegenskaper. LVL (Kerto ®) er et av de sterkeste tremateriale som finnes på markedet. Kerto er lett å bearbeide og å kombinere med andre materialer fordi for eksempel spikring og skruing i bjelken er enkelt. LVL (Kerto ®) er miljømerket og kan gjenbrukes eller gjenvinnes.

Produktinformasjon

Lagerført

Nobb           Høyde     Bredde

44466762   48             250
23508906   48             300
44466815   48             350

Ikke lagerført

25681560   36             200
23508856   36             225
44580022   36             250
23508872   36             300
44579992   36             350
25681586   36             400

26241497   39             200
26241505   39             225 
44580037   39             250
26241521   39             300
44580041   39             350
26241547   39             400

26241554   45             200
26241562   45             225
44580060   45             250    
26241588   45             300
44580075   45             350
26241604   45             400

26581594   48             200
44466815   48             225
25681610   48             400

 • LVL (Kerto ®) produseres av Metsä wood i Finland, og er et veldig formstabilt treprodukt.
 • LVL (Kerto ®) er blant markedets sterkeste trebaserte produkter. Kerto-S har høyere styrke og stivhet enn tilsvarende dimensjon av både konstruksjonsvirke, limtre og I-bjelker.
 • Kerto-S er en finérbjelke (LVL) med høy styrke og god stabilitet
 • Bjelken lages av 3 mm finérsjikt av gran som limes sammen med et vannfast lim under høyt trykk og høy temperatur.
 • Finérplaten legges oppå hverandre på en slik måte at det maksimalt forekommer 2 skjøter på samme bjelke
 • Lagerførte lengder i Moelv er inntil 13,5 meter

Her kan du laste opp vår LVL/Kerto brosjyre og tabeller


 

 

 • Typegodkjent iht NBI teknisk godkjenning nr. 2142
 • Sammenlimte 3 mm tykke finérlag av gran eller furu
 • Limet er vannfast av typen fenolhartslim
 • Finéren er skrelt og skjøtt med limte skråskårne skjøter
 • Kerto-S har alle finérlag med fiberretningen lagt samme vei, parallelt med bjelkens lengderetning
 • Tykkelser fra 27 mm  til 75 mm
 • Standardhøyder opp til 900 mm, maks høyde 2500 mm.
 • Fuktinnhold fra fabrikk på 10% og vekt på ca. 500 kg/m3

 

 • Limtre må ligge oppstablet for å unngå slagskader eller fukt
 • Hvis limtreet leveres i plastfolie må folien skjæres opp i bunnen, slik at det ikke oppstår kondens.
 • Skal limtreet lagres utendørs må det dekkes til med presenning, selv om limtreet er kledd i plast. Det må også ligge på labanker med god avstand fra bakken.
 • Lagring av limtre over en lenger periode må skje under tak.
 • Ved kranmontasje må det anvendes brede løftestropper

Les hele veiledningen for håndtering av limtre her! 


 

Til tross for at tre er brennbart, er inntrengningshastigheten (forkullingshastigheten) i Kerto® mindre enn 1 mm per minutt. LVL KAN DIMENSJONERES FOR Å OPPNÅ ØNSKET BRANNKRAV.

Antenningstemperaturen er på cirka 300 grader ved eksponering mot åpen flamme. Spontan antenning forekommer ikke før temperaturen ligger over 400 grader. Til tross for dette oppfører Kerto® seg bedre enn mange ikke-brennbare materialer ved en eventuell brann. I overflaten dannes det et kullsjikt ved forbrenningen, noe som beskytter og isolerer, hindrer lufttilførsel og bremser derfor forbrenningsprosessen.

Kontakt oss for spørsmål og bestilling

Moelven Limtre Kontakt oss gjerne for spørsmål om prosjektering og bestilling av limtre. 06123 Oversikt over ansatte
Er du privatkunde? Kontakt ditt nærmeste byggevarehus ved bestilling eller spørsmål.
Om Moelven Limtre AS
LVL (kerto®)

Kontakt oss for spørsmål og bestilling

Moelven Limtre Kontakt oss gjerne for spørsmål om prosjektering og bestilling av limtre. 06123 Oversikt over ansatte
Er du privatkunde? Kontakt ditt nærmeste byggevarehus ved bestilling eller spørsmål.
Om Moelven Limtre AS

Følg oss gjerne i sosiale medier