Nyhetsarkiv

Filtere

Konsernsjef ser langsiktige utfordringer for eksportrettet industri: Moelven tapte 14 millioner i tredje kvartal

Et utfordrende marked for industritre samt en svak Euro har bidratt til at Moelven endte med et driftsresultat for tredje kvartal på minus NOK 14 millioner. Moelvens konsernsjef mener utfordringene for konkurranseutsatt- og eksportrettet industri kan vare en stund.

Les mer

Moelven tjente NOK 45,5 millioner

Driftsinntektene for Moelven i årets andre kvartal endte på NOK 2.186 millioner, og var dermed på nivå med samme periode i fjor. Driftsresultatet ble NOK 45,5 millioner, hvilket er NOK 10 millioner mindre enn tilsvarende periode i fjor.

Les mer

Få endringer i Moelvens styre og bedriftsforsamling

Bedriftsforsamlingen i Moelven valgte 24. april nytt styre i konsernet, med få endringer. Grethe Sønsteby ble valgt inn etter Elisabeth Bjøre.

Les mer

Positivt resultat for Moelven

Moelven tjente NOK 19 millioner på driften i årets første kvartal. Det er NOK 45 millioner mer enn i tilsvarende periode året før.

Les mer

Johan Padel ny konsernsjef i Setra

Johan Padel slutter som divisjonssjef i Timber for å ta over som konsernsjef i Setra Group AB. Ingmar Karlsen blir konstituert i stillingen fram til ny divisjonssjef er på plass.

Les mer

Svakt resultat for Moelven i 2011

Det samlede driftsresultatet for Moelven i 2011 endte på NOK 13 millioner (243). Utfordrende markedsforhold internasjonalt og tap på enkeltprosjekter er de viktigste årsakene til det svake driftsresultatet.

Les mer