Moelven leverer et solid resultat i tredje kvartal, som ble preget av verdensrekord og tidenes investering.

Moelven Industrier ASA leverte et driftsresultat på NOK 129,6 millioner i tredje kvartal i 2018. Det er en økning på NOK 91,4 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen i Q3 var på NOK 2494 millioner (NOK 2440,6 i 2017).

- Moelven påvirkes av aktiviteten i verdensøkonomien. Et økende internasjonalt fokus og høyere pris på trevarer til industribruk gir gode resultater for Timber-divisjonen vår. Byggeaktiviteten i Skandinavia har kjølt seg litt ned, noe som resulterte i en noe lavere etterspørsel for produktene til Wood-divisjonen. Virksomhetsområdene limtre, byggmoduler og systeminnredning har litt ulik konjunkturutvikling i Norge og Sverige, og leverer varierende resultater, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier.

Innovativ pelletsfabrikk

I august lanserte Moelven planene for en pelletsfabrikk og et bioenergianlegg som er lagt til Moelven Soknabruket AS. Dette innebærer en investering på NOK 270 millioner, den største i sitt slag i Moelven. Det er første gang på 40 år at Moelven bygger et helt nytt anlegg.

Dette sikrer økt verdiskapning fra hele tømmerstokken, og er et viktig bidrag for bærekraftig vekst i Moelven

Morten kristiansen Konsernsjef Moelven Industrier ASA

Enova bidrar med 66 millioner kroner til den innovative satsningen, der bionergianlegget skal forsyne både pelletsfabrikken og sagbruket med energi.

Fra venstre: Lars Storslett (direktør Moelven Virke og Moelven Pellets) Morten Kristiansen (konsernsjef Moelven Industrier) Atle Hamar (statsekretær KLD), Roar Hugnes (Enova), Atle Nilsen (direktør Moelven Soknabruket)

Verdens høyeste trehus

Den siste bjelken på Mjøstårnet i Brumunddal ble heist på plass på sensommeren, og Mjøstårnet er dermed verdens høyeste trehus med sine 85,4 meter. Dette skaper stor internasjonal oppmerksomhet. Foruten selve høyden er det mye fokus på klimasmarte løsninger i bygget, med limtrebjelker og det innovative gulvdekket Trä8 som er utviklet i Moelven Töreboda AB.

Strukturendringer

Moelven har divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger. Selskapet operer i ulike markeder, og dette gir muligheter for videre forbedringer. I tredje kvartal ble det besluttet å avvikle driften ved Moelven Are som et ledd i å styrke konkurransekraften i Moelven Wood.

- Det er med tungt hjerte vi avviklet arbeidsplassen til våre 21 dyktige medarbeidere i Are. Men skal vi drive bærekraftig, så krever det at vi har et kontinuerlig fokus på å forbedre driften og strukturen i konsernet. Dette fokuset har vært avgjørende for Moelvens økonomiske snuoperasjon de siste årene, og vil fortsette med høy intensitet framover, sier Kristiansen.