CE -EN 131986

CE-merking av trebaserte plater er basert på den harmoniserte standarden NS-EN 13986 “ Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking” Krav til CE-merking.

PDF Documents
EPD

An EPD® (Environmental Product Declaration) is an independently verified and registered document that communicates transparent and comparable information about the life-cycle environmental impact of products. Both the underlying LCA (Life-Cycle Assessment) and the EPD are always based upon international standards.

EPD Norge

 

PDF Documents
Environmental Product Declaration EPD ISO3 (1 MB)
ECOProduct