Instruktion

Vägledande dokument för lagring, hantering, montering, efterbehandling och underhåll för aktuellt träslag och brandimpregnering.