CE-EN 13986

CE-merking av trebaserte plater er basert på den harmoniserte standarden NS-EN 13986 “ Trebaserte plater til bruk i bygg og anlegg - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking” Krav til CE-merking.