Instruktion

Vägledande dokument för lagring, hantering, montering, efterbehandling och underhåll för aktuellt träslag och brandimpregnering.

YTE

Document from the manufacturer describing the properties and intended use of a construction product.