Vi høster råvarer fra skoven og skaber produkter og løsninger, som verden har brug for. Her finder du vores visuelle identitet.

Her finder du hele Moelvens visuelle identitet. I værktøjskassen får du adgang til logoer og farver.

Den visuelle profil er den profil, der passer til os og viser, at Moelven er stabil og solid, men også visionær og moderne. Vi er relevante og går lige til sagen, og fremtoningen er diskret. Den visuelle profil viser, at vi tager ansvar, leverer og bruger mulighederne - i hele værdikæden og i hele Moelven.

Det er netop værdikæden, der har inspireret identiteten: De to vigtigste ressourcer, vi har, nemlig råvaren og vores medarbejdere, og hvad der sker, når de mødes.

Brug identiteten med omtanke og respekter retningslinjerne!