Moelven lever af at forvalte en fornybar naturressource, og det er vi forpligtet til at gøre det på den bedst mulige måde. Ved at benytte de forskellige dele af træet til det, de er bedst egnet til, samt bruge det resterende råmateriale til at producere blandt andet pellets og biobrændsel, udnytter vi skovens ressourcer fuldt ud.

 

Grene og toppe

Tre_1_Topp.jpg

- Grenene og toppen (grot) af træet bruges som biobrændsel og er dermed med til at erstatte fossilt brændsel. Det giver også flere fordele for skovejerne. Et vognlæs grot kan opvarme fire boliger i et år. Der ligger et stort potentiale i denne del af træet, og det arbejder vi på at udnytte endnu bedre.

Frida Axelsson, produktionsleder træbrændsel, Moelven Skog

Læs også: Sådan påvirker skovbruget klimaet

 

Cellulosetræ

Tre_2_MAssevirke.jpg
- Ved at forarbejde cellulosetræ kan træforarbejdningsindustrien fremstille alt fra hygiejneprodukter, papir og pap til tøj og dyrefoder. Cellulosetræ har en lavere kvalitet end savtømmer, og vi sælger derfor denne del af stammen til dem, der kan udnytte den bedst muligt.

Björn Johansson, daglig leder Moelven Skog

 

Savtømmer

Tre_3_Sagtømmer.jpg
- Savtømmer er råmateriale til træprodukter med lang levetid og har stor klimanytte. Alligevel er det kun halvdelen af tømmerstokken, der bliver til trælast. Resten bliver til træflis. Ved blandt andet at bruge det resterende råmateriale til at producere pellets udnytter vi skovens ressourcer fuldt ud.

Lars Storslett, direktør Moelven Virke

Læs også: Investerer i flis – og i naturen

 

Stubbe og rødder

Tre_4_Røtter.jpg
- Stubbe og rødder bliver stort set i skoven efter hugst. Her er de hjem for en række insekter og svampe, ofte i flere årtier. Derudover hjælper de med at øge jordens bæreevne og binde den sammen.

Jonas Karlsson, feltindkøbschef, Moelven Skog

 

Moelven og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

For at give vores bæredygtighedsarbejde en tydelig retning og sætte det i en global sammenhæng har vi knyttet Moelvens fokusområder inden for bæredygtighed til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Den tekst, du nu læser, er knyttet til ”Pas på naturressourcerne” og bæredygtighedsmål #13 Klimaindsats og #15 Livet på land.

Læs mere om, hvad de forskellige mål betyder for os her