To af Moelven Skogs satsningsområder er at øge andelen af certificerede skovejere og gennemføre kurser i mere skånsom skovning. Dette gør, at vi bliver endnu mere bæredygtige, lige fra træet plantes og indtil det anvendes som byggemateriale i dit hus.

For at skovbruget kan skabe mest mulig klimanytte , skal der være en plan for, hvordan det gøres på en bæredygtig måde, og en målsætning om at efterlade så små spor i naturen som muligt.

– Vi skal være mere end blot en råvareindkøber. Det bliver vi ved at støtte de private skovejere i, hvordan de forvalter deres skove bedst muligt, både når det gælder, hvor meget tømmer de får ud af skoven, og hvordan de kan forvalte skoven på en måde, som er skånsom for både dyr, natur og klima, siger Kjell-Åke Åslund fra Moelven Skog, som er ansvarlig for arbejdet med certificering og uddannelse i mere skånsom skovning.

På vej mod 70 procent

Et tiltag i indsatsen for bæredygtigt og skånsomt skovbrug er at øge andelen af certificerede skovejere. Målet er, at 70 procent af det aftalte volumen, som Moelven Skog køber i feltet, skal være certificeret inden udgangen af 2021. Dette er man kommet et godt stykke vej med.

  • "Vi kan se en støt stigning i antallet af certificerede skovejere."

    siger Kjell-Åke Åslund fra Moelven Skog

– De seneste tal fra 2020 viser, at 51,2 procent af vores skovejere nu er certificerede, siger Kjell-Åke.
Certificering er vigtigt, eftersom man som skovejer forpligter sig til at drive et ansvarligt og vedvarende skovbrug. Det giver også skovejeren et tydeligt sæt regler at forholde sig til, når det gælder miljøhensyn, og hvilke arbejdsvilkår der gælder for dem, der arbejder i skoven.
– Certificering er også noget, markedet oftere efterspørger, så dette arbejde har flere dimensioner, siger Kjell-Åke.

Aftrykket skal mindskes

Målet med skovning, uanset om det er sluthugst, udtynding, rydning eller plantning, er at efterlade så små spor som muligt i naturen. Derfor har Moelven Skog investeret i at uddanne alle sine skoventreprenører i skånsom skovning.

– Det har længe været en stor udfordring at minimere antallet af køreskader, der kan opstå ved skovning. På dette kursus får man blandt andet øget viden om, hvordan man kan undgå dette, siger Kjell-Åke.

Kurset omfatter også, hvordan man tager hensyn til kultur og kulturminder, ældre træer og sårbare vandmiljøer. Nu håber Moelven Skog, at den årlige kontrol af skovningens indvirkning på naturen, som selskabet selv har bestilt, vil vise en tydelig forbedring.

At være certificeret betyder, at Moelven ikke må købe råvarer, der stammer fra:

- Ulovlig skovhugst
- Bevaringsværdig skov
- Skov, hvor ejendomsretten eller sociale rettigheder krænkes
- Skov med genmanipulerede træer
- Naturskove, der er blevet ryddet med det formål at udnytte området til plantager eller ikke-skovmæssig anvendelse.

De certificeringer, Moelven arbejder med i skoven, udstedes først og fremmest af organisationerne FSC og PEFC.

Moelven og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Moelven og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling For at give vores bæredygtighedsarbejde en tydelig retning og sætte det i en global sammenhæng har vi knyttet Moelvens fokusområder inden for bæredygtighed til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Den tekst, du nu læser, er knyttet til #15 Livet på land.

Læs mere om, hvad de forskellige mål betyder for os her