Gennem et ressourceeffektivt design og en industrialiseret produktion i kontrollerede miljøer optimeres materialeanvendelsen, og affaldsmængden reduceres, både på fabrikken, på byggepladsen og i brugsfasen.

Hvor og hvorfor er det væsentligt?

Moelven påvirker miljøet både gennem egen industrivirksomhed og gennem brugen af produkterne. Gennem et ressourceeffektivt design og en industrialiseret produktion i kontrollerede miljøer optimeres materialeanvendelsen, og affaldsmængden reduceres, både på fabrikken, på byggepladsen og i brugsfasen.

Flere produkter kan af praktiske årsager blive udsat for vejr og vind, når de transporteres. Korrekt emballage er vigtig for at opretholde kvaliteten, men skaber ofte også en miljøudfordring. Moelven har et  stort forbrug af plast til emballage. Plast har en lang nedbrydningstid i naturen, og unødvendig emballage kan potentielt påvirke en kundes certificering af et byggeprojekt.

 

Politik og tilgang

I Moelvens bæredygtighedspolitik beskrives følgende:

  • Råstofudnyttelsen optimeres for at forbedre ressourceeffektiviteten og for at maksimere værdien af råmaterialet.
  • Produkter designes med fokus på ressourceeffektivitet. Unødvendig emballage minimeres.
  • Brugen af plast skal minimeres. Der skal arbejdes for at finde alternative og bæredygtige materialer til plast.

På egne anlæg har Moelven mulighed for at sikre en affaldshåndtering, der sikrer størst mulig grad af recirkulation og genbrug. Emballage på egne produkter, der distribueres ud på markedet, har Moelven til gengæld ikke de store muligheder for at have kontrol med. Det er derfor vigtigt at sørge for at bruge så lidt og så miljøvenlig emballage som muligt.

Arbejdet med at kortlægge plastforbruget og identificere muligheder for at reducere det og samtidig reducere omkostningerne har høj prioritet. Produkterne, der fremstilles inden forden træmekaniske industri, skal i de allerfleste tilfælde emballeres med en form for vejrbeskyttelse. Det er som regel ikke praktisk muligt at foretage direkte leverancer fra producent til kunde ude nogen form for mellemliggende opbevaring, hvor produkterne kan blive udsat for nedbør, snavs eller sollys. For at beskytte kvaliteten og dermed værdien anvendes emballage, der opfylder specifikke krav til vandtæthed, UV-beskyttelse samt rivestyrke.

 

46628 Glass Front.jpg

Muligheder for recirkulation og genbrug er vigtigt. Moelven Modus har udviklet kontorløsninger, der kan ændres og tilpasses nye behov, uden at man behøver at kassere alt, hvad man har på stedet, og derefter købe helt nyt.

 

Moelven bruger i dag polyætylenfilm fremstillet af 95 % recirkuleret plast som dækemballage. Samtidig arbejdes der på at finde alternative og endnu mere bæredygtige løsninger. Der findes fungerende produkter på marke- det, som er fremstillet af kraftpapir lamineret med et lag polyætylen og polypropylen. Produkterne er imidlertid dyre, og de er komplicerede at recirkulere på grund af deres komplekse sammensætning.

Hos Moelven Valåsen AB pågår et forsøg med PE-lamineret væskekarton, og siderne behandles med voks som en enkel fugtbeskyttelse. Den PE-laminerede væskekarton kan genvindes ved at separere fiber fra PE-komponenten. Forsøgene er lovende, men der kræves fortsat en hel del udvikling, før denne løsning kan erstatte den plastemballage, vi bruger i dag, baseret på recirkuleret plast.

 

Plastresultater_dk.PNG

 

Hovedårsagen til stigningen i plastforbruget fra 2018 skyldes hovedsageligt variation i produktsammensætningen og produktionsvolumenerne. Moelvens modulkoncepter og systemindretninger er eksempler på ressourceeffektivt design. Gennem effektiv serieproduktion med god planlægning effektiviseres både ressourceforbrug og affaldsmængder, og selve affaldshåndteringen bliver enklere. På byggepladsen reduceres både tidsforbrug og affaldsmængde. Muligheder for recirkulation og genbrug er også vigtigt. Moelven Modus har udviklet kontorløsninger, der kan ændres og tilpasses nye behov, uden at man behøver at kassere alt, hvad man har på stedet, og derefter købe helt nyt.