Peter Ståhls arbejde er at gøre verden til et lidt bedre sted. For at klare det, skal han have hele Moelven med på holdet.

Peter Ståhl

- Bevidstheden om og fokusset på bæredygtighed er kun øget de seneste år, og jeg har indtryk af, at alle, der arbejder i Moelven, synes, at dette er vigtigt, siger Peter Ståhl.

Han arbejder som bæredygtighedsansvarlig i Moelven Wood AB, et selskab, som udvikler og producerer træbaserede bygge- og indretningsprodukter. Gennem Moelvens 121 år lange historie har grundtanken været den samme: at udnytte skovens naturressource fuldt ud. For at gøre det er vi afhængige af de miljøvalg, som de omkring 3.400 medarbejdere træffer hver dag.

Når alle bidrager til at trække læsset ved at træffe gode miljøvalg i hverdagen, kommer vi langt. Det er måske det vigtigste i vores arbejde med bæredygtighed.

Peter Ståhl

Bæredygtighed bliver til konkurrenceevne

For Moelven handler bæredygtighed ikke kun om at træffe de rigtige valg for omverdenen, men også om at træffe valg, der bidrager til at skabe langsigtet værdi for selskabet. Peters arbejde indebærer blandt andet at bidrage til at optimere forskellige arbejdsprocesser, så Moelven kan producere så effektivt som muligt og dermed bidrage til mindre miljøpåvirkning.

- På den måde bliver bæredygtighed også en del af vores konkurrenceevne, siger han.

En anden opgave er at sørge for, at Moelvens produkter og materialer er miljøcertificerede. Det betyder, at du som kunde og forbruger kan træffe informerede og bæredygtige valg og sammenligne forskellige produkter og materialer.

- Certificeringsordningerne betyder, at du kan spore råvaren gennem hele værdikæden. Det betyder også, at en tredjepart har kontrolleret vores produkter og materialer. Hvis du for eksempel køber lister fra Moelven, skal du kunne stole på, at råvaren kommer fra bæredygtig skov, og at den anvendte maling er miljøvenlig, fortæller Peter.

Her finder du alle vores certifikater, al vores dokumentation og alle vores deklarationer.

×

Stolt af det arbejde, der udføres

I Moelven er bæredygtighed den røde tråd fra vision til strategi. Det betyder, at arbejdet med bæredygtighed omfatter meget mere end bare det ydre miljø.

- Jeg arbejder også meget med arbejdsmiljø, kvalitetsarbejde og interne revisioner for at følge op på, at vi gør det, vi siger, vi skal gøre, og sørge for, at vi følger gældende krav. For at Moelven skal kunne fortsætte med at opbygge en bæredygtig fremtid inden for træ, skal vi have trygge medarbejdere, der trives på arbejdspladsen, og en sund økonomi, siger Peter.

Byggeriet står for omkring 40 procent af udledningen af drivhusgasser i verden, ifølge miljøorganisationen Zero. Moelven spiller derfor en vigtig rolle i at producere og udvikle klimasmarte produkter og tjenester.

- Jeg er stolt af det arbejde, vi udfører, og det fokus, vi har på bæredygtighed. Der er selvfølgelig mange områder, hvor vi kan forbedre os, og fremover kommer Moelven til at arbejde endnu mere med affaldshåndtering, reduktion af vores strømforbrug og mere miljøvenlig transport, siger Peter.

Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde her

Moelvens målsætning

  • For at give arbejdet med bæredygtighed retning og sætte det ind i en global kontekst har Moelven taget udgangspunkt i FN's mål for bæredygtig udvikling.
  • Selskabet har identificeret de fem områder, der har størst betydning for både omverdenen og selskabet, og hvor vi også har mulighed for at gøre en forskel. Det er: Klimaindsats (mål 13), Livet på land (mål 15), Sundhed og trivsel (mål 3), Kvalitetsuddannelse (mål 4) og Anstændige jobs og økonomisk vækst (mål 8).
  • Fra 2017 til 2022 er målet, at Moelven skal reducere det samlede strømforbrug med ti procent.