- Vi er lidt lige som konen i muddergrøften. Der er langt mellem nystartede virksomheder som denne inden for træforarbejdning. For os betyder dette øget værdiskabelse fra lokale ressourcer.

Det siger Lars Storslett, der er direktør for det nystiftede selskab Moelven Pellets AS. I 2018 besluttede Moelven at investere 270 millioner kroner i en ny pelletfabrik og et nyt bioenergianlæg i Sokna uden for Hønefoss. Det nye anlæg bliver fuldt integreret i savværket Moelven Soknabruket A/S, og det er nøglen til at skabe nye arbejdspladser og nye værdier fra regionens skovressourcer.

– Da vi lancerede planerne, følte jeg, at dette var en mærkedag, både for mig personligt og Moelven som selskab. De seneste år har være præget af langt flere lukninger i branchen end sådanne store satsninger. Sidste gang Moelven byggede noget helt nyt fra bunden var i 1978, så det er klart, at vi er stolte af at skabe et nyt industrikapitel for Moelven, siger Storslett.

Fabrikken skal stå færdig i 2020, og byggearbejdet og rekrutteringen af indtil 10 nye stillinger starter i slutningen af 2018.

– De nye arbejdspladser betyder meget for lokalsamfundet. Ved hjælp af pelletfabrikken og den integrerede bioenergiforsyning med Moelven Soknabruket styrker vi tilstedeværelsen og moderniserer vores aftryk i regionen i mange årtier frem, anfører Storslett.

Lokale værdier

Moelven Soknabruket AS er et af de største savværker i Norge, og når halvdelen af tømmerstokken bliver til trælast og den anden halvdel bliver til fiberprodukter (træflis), så taler vi om store mængder, der ikke bliver trælast. Moelven er afhængige af at få solgt disse, og ved at begynde produktionen af pellets griber selskabet i egen barn for at øge værdien af det resterende råstof fra savværksdriften.

– For Moelven er det vigtigt at udnytte vores tømmer fuldt ud. Vi forvalter en vedvarende naturressource og forpligter os til at bruge den bedst muligt. Derfor udgør satsningen på pellets og bioenergi på Sokna en meget bæredygtig og lønsom måde at forvalte det resterende råstof på. Her skaber vi nye værdier af lokale ressourcer – både i form af tømmer og arbejdskraft, forklarer Storslett.

Pellets

Ved at påbegynde produktionen af pellets træffer Moelven skridt til at øge værdien af det resterende råstof fra savværksdriften. Foto: Moelven

Innovativ satsning

Enova bidrager med 66 millioner kroner til satsningen i Sokna. Dette skyldes, at der tages løsninger og teknologi i brug, som aldrig før har været testet i et nordisk klima. En stor del af den samlede investering er et helt nyt bioenergianlæg, der både forsyner savværket og pelletfabrikken med energi, og sammen med blandt andet ny tørringsteknologi muliggør det termisk optimering af produktionsprocesserne. Det betyder kort fortalt, at energien, der ellers ville have været gået til spilde fra savværket, bruges i produktionen af pellets. Beregninger viser, at man med denne indsats vil mindske energiforbruget i produktionen af pellets med indtil 37 %.

– Det haster med at udvikle og ibrugtage nye klimaløsninger. Der forestår meget arbejde med at erstatte fossil energi med vedvarende energibærere. Restprodukterne fra de norske skove er en del af løsningen. Teknologien der vises her gør produktionen af hvide træpellets både billigere og mere energieffektiv. Det er grøn konkurrenceevne i praksis, udtalte statssekretær Atle Hamar fra Klima- og miljøministeriet under lanceringen af planerne på Sokna. 

For Moelven er det vigtigt at udnytte vores tømmerfuldt ud. Vi forvalter en vedvarende naturressource, og forpligter os til at bruge den bedst muligt.

Lars Storslett

Gruppbild Pellets

Lars Storslett, Moelven Virke og Moelven Pellets, Morten Kristiansen, konsernchef for Moelven Industrier ASA, Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljøministeriet. Roar Hugnes, seniorrådgiver Enova, Atle Nilsen, direktør Moelven Soknabruket AS. Foto: Moelven