Moelven Østerdalsbruket i Koppang har investeret 10 millioner kroner i ny flisterminal. Det gør savværket endnu bedre rustet til at udnytte hele tømmerstokken.

Et af Moelvens mål for bæredygtighed er at tage vare på naturressourcerne, hvilket betyder, at vi skal udnytte hele tømmerstokken som råvare. Det er selskabet også afhængigt af for at sikre god økonomisk drift. Den nye flisterminal i Koppang, der blev åbnet i januar 2019, er med til at sikre afsætning af flis og en bæredygtig træindustri.

– Terminalen giver os mulighed for at lagre mere flis samtidig med at sikre afsætning af biprodukter som savsmuld, fræset flis og bark. At få begge dele er kritisk for os, der driver træindustri, siger Anders Grønli, den daglige leder i Moelven Østerdalsbruket AS.

Osterdalsbruket Flisterminal

Den nye flisterminal på Moelven Østerdalsbruket AS. Foto: Moelven

Halvdelen er flis

På et savværk bliver lidt mere end halvdelen af tømmerstokken til savtømmer, mens den anden halvdel bliver til flis og bark. Det er derfor vigtigt at skabe værdi fra biprodukterne, som blandt andet kan anvendes til vedvarende energi samt til produktion af papir og pap.

Den nye terminal gør Østerdalsbruket bedre rustet til at varetage kvaliteten af leverancer af flis- og barkprodukterne.

– Indlæsningen af flis er blevet mere effektiv, og desuden har vi fået et sikrere og mere overskueligt indgangsparti til savværket, siger Grønli og tilføjer:

– Det er heller ikke negativt, at tog er et bæredygtigt alternativ til biltransport. De 56 togafgange, der henter flis i Koppang om året, svarer til 1.750 lastbiler om året.

Flisterminal

Flis og bark fra Moelven kan blandt andet bruges til vedvarende energi samt papir og pap. Foto: Moelven

Indlæsningen af flis er blevet mere effektiv, og desuden har vi fået et sikrere og mere overskueligt indgangsparti til savværket.

Anders Grønli

Skaber virkning, der spreder sig som ringe i vandet

Ud over at flisterminalen er en investering i naturressourcerne er den også medvirkende til at skabe virkninger som ringe i vandet, hvilket mange får nytte af.

– Levedygtig industri og sikrere arbejdspladser i Koppang har en samfundsøkonomisk betydning for hele Østerdalsregionen, siger chefen for savværket.

Terje Hoffstad og Anders Grønli

Borgmester i Stor-Elvdal kommune, Terje Hoffstad (t.v.) og daglig leder Anders Grønli er enige om, at investeringen i den nye flisterminal skaber effekter som ringe i vandet, som mange kan drage nytte af. Her fra åbningen af terminalen. Foto: Moelven