For Malin og Kim er HMS en væsentlig del af hverdagen, og det mener de også, at det må være for alle medarbejdere i Moelven.

– Jeg synes, at selskabet arbejder godt med HMS (helbred, miljø og sikkerhed) og oplever, at vi er kommet langt på det områder, siger Kim Nilsson.

Han er produktionsarbejder hos Moelven Byggmodul AB i Kil i Sverige, samt sikkerhedsrepræsentant og medlem af koncernens sikkerhedsudvalg. Som en del af det styrende organ for HMS-arbejdet i Moelven er Kim med til at beslutte, hvilke krav skal gælde og hvilke tiltag, der skal gennemføres.

- Vi vil ikke have en eneste skade i Moelven, og for at opnå det mål skal vi konstant fokusere på sikkerhed. Jeg synes, det er både givende og morsomt at være med til dette arbejde, siger Kim og støttes af Malin Karlsson:

- Vi bliver jo slet og ret varme om hjertet, når vi ser, at både medarbejdere og ledere tager ejerskab til HMS, og på den måde er med til at sikre, at vi alle kommer hjem i hel tilstand.

– Tag selv ansvar

Malin arbejder som arbejdsmiljøingeniør hos Byggmodul i Sverige og er dermed HMS-ansvarlig i virksomheden, der leverer forskellige moduler til byggemarkedet. Hun er også med i det faglige forum for HMS, der giver anbefalinger til
sikkerhedsudvalget. Både hun og Kim er klar over, hvad er det vigtigste, for at vi skal undgå ulykker og skader:

- Hver enkelt af os skal tage ansvar for at arbejde smart og på sikker måde. Ved at standse op og tænke i tre sekunder før vi skal udføre nye arbejdsopgaver, og give tre sekunder til en kollega, som skal foretage sig noget risikofyldt, kan vi skabe en endnu tryggere arbejdsplads.

Malin og Kim brænder for at arbejde med HMS, men de tror også, at den tydelige fokus på dette område er blevet hilst velkommen af de andre ansatte. For selv om selskabet ser en forbedring, når det drejer sig om antallet af skader, har vi stadig for mange. De fremhæver, at HMS er et område, hvor der er meget teori, men udfordringen ligger i at få sikkerhedsarbejdet til altid at være først i tankerne hos alle medarbejdere.

- Vi skal øge bevidstheden, kompetencen og kundskaberne om HMS hos såvel medarbejdere og ledere. Det drejer sig om at omsætte teori til praksis og følge op på indberettede forhold over en længere periode. Hvis det lykkes for os, reduceres antallet af skader, mener MHS-forkæmperne Malin og Kim.

Malin og Kim

Kim Nilsson og Malin Karlsson brænder for, at alle ansatte skal have det godt på arbejdet og komme hjem i hel tilstand. Foto: Moelven

Vi vil ikke have en eneste skade i Moelven, og for at opnå det mål skal vi konstant fokusere på sikkerhed.

Kim Nilsson

HMS er det aller vigtigste

– Vores førsteprioritet hos Moelven er HMS. Vi skal have en tryg og sikker arbejdsplads, hvor alle kommer hjem i hel stand, både fysisk og psykisk. Det er det vigtigste overhovedet, siger Anne Cathrine Amdahl, HMS-chef hos Moelven.

Virksomheden arbejder aktivt med at nedsætte antallet af skader og skal fremover fokusere endnu mere på at dele erfaringer og arbejde forebyggende, siger hun.

- Vi skal alle drage nytte af at være en del af Moelven-koncernen og lære af hinanden. Vi skal gøre tingene “the Moelven way”, siger HMS-chefen og uddyber:

- Vi skal være et selskab, som andre virksomheder ser op til, fordi vi bekymrer os for hinanden, strækker os længere og gør tingene bedre og sikrere.

HMS chef Anne Cathrine
Anne Cathrine Amdahl, HMS-chef. Foto: Moelven