Undervurder aldrig naturens kraft. Træ har en iboende evne til at omdanne huse og lejligheder, så der skabes en hjemlig atmosfære. Træpaneler, lofter og massivt trægulv. Sommetider er det tilstrækkeligt med en væg eller et gulv for at gøre en stor forskel. Varme og liv spredte sig til et helt hus. Lyd, lugt og følelse – nøjagtig som om naturen kom hjem.

Fra skoven til hjemmet

Lad natten komme hjem - træ i skoven
Spille

Klimasmarte byggeprodukter vokser på træer

Træ er et vedvarende og klimasmart materiale, der passer perfekt i både store og små byggeprojekter. Desuden vokser den norske og svenske skov, så det knager. Vi har besluttet os for at bygge en bæredygtig fremtid i træ. Det begynder med et ansvarligt skovbrug og fortsætter hele vejen til dit hjem. 

 

Træ med god samvittighed fra Moelven

Klimasmarte produkter vokser i træer

Sverige var først i verden med en skovbrugslov i 1903. Den afspejler Skandinaviens specielle forhold til skoven og skovbrugets ambition om at afveje økonomiske, økologiske og sociale værdier i forhold til hinanden. Vi elsker træ, og for os er det naturligt at bruge trævarer fra ansvarsfuldt drevne og bæredygtige skove.

Gennem love, regler og vurderinger, som FSC og PEFC anvender, vurderer og udvikler vi skoven, så skoven bliver ved med at være noget, som fremtidige generationer kan bruge og nyde. I dag har vi mere skov end nogensinde før i Norge og Sverige, og det er et faktum, at den vokser meget hurtigere, end vi skover den. Derfor kan både du og jeg bruge skandinavisk træ med god samvittighed.

Fakta om certificeringer 

Målsætningen med PEFC-certificeringen er at udvikle en økonomisk, bæredygtig og værdifuld skovproduktion, biodiversitet og samtidig værne om kulturmiljø og sociale og æstetiske værdier.

 

FSC er en uafhængig international medlemsorganisation, der tilskynder til miljøtilpasset, social og økonomisk bæredygtig brug af verdens skove gennem FSC's certificeringssystem.

 

Bedre at bruge

Bedre at bruge skoven

Træ kan medvirke til at løse fremtidens klimaudfordringer. Træ er ikke kun en vedvarende ressource, det medvirker også aktivt til et bedre klima, da det binder kuldioxid. Gennem fotosyntesen lagrer træ og træprodukter kuldioxid og forhindrer, at den slipper ud i atmosfæren.

Skoven opfanger mere kuldioxid, jo mere den vokser. Ud fra et klimaperspektiv er det derfor bedre at bruge skoven og plante nye træer end at lade den være. Der er med andre ord al mulig grund til at bygge med træ.

 

 

Det naturlige valg

Den svenske byggebranche tegner sig for omtrent lige så meget udledning af CO2 som landets biltrafik. En måde at reducere udledningen kraftigt på er at bygge mere i træ. Ud over at træ binder kuldioxid, er der mange andre fordele.

Der kræves f.eks. mindre energi ved fremstillingen af træprodukter, transport, montering og drift. Faktisk er klimapåvirkningen under byggeprocessen kun halvt så stor for et træbyggeri som for et tilsvarende byggeri i beton.

Brug tre indvendige

Træet kan også genvindes, hvis der er behov for nedrivning eller demontering. Der er også forskning, der viser, at vi mennesker har det bedre i miljøer med træ, da luften er bedre, og vi oplever mindre stress. Alt dette gør træ til det oplagte valg for både store og små byggeprojekter.

Brug skoven, og nyd den

Hvordan skal vi bygge, leve og bo i fremtiden? Det er et spørgsmål, vi stiller os selv hver dag. Ved at samarbejde internt i Moelven-koncernen kan vi varetage hele værdikæden; med et ansvarsfuldt skovbrug og en tryg forsyning af tømmer til klimasmart byggeri og færdige, sunde og behagelige boliger.

Vi bygger en bæredygtig fremtid i træ. For miljøets skyld og for de mennesker, der skal bruge og nyde skoven i fremtiden.