Vi bygger en bæredygtig fremtid i træ. Netop derfor takkede vi ja til at deltage i pilotprojektet, som bruger et vedvarende materiale til at skabe vedvarende energi.

- Vi har besluttet at bygge en bæredygtig fremtid i træ, og derfor er det naturligt for os at være lydhøre over for forskning og udvikling. Dette projekt er et godt eksempel på, hvad det er muligt at bygge i træ, og hvilken kompetence vi besidder, siger Johan Åhlén, daglig leder hos Moelven Töreboda AB, som er verdens ældste limtræsfabrik.

Sammen med innovationsvirksomheden Modvion har Moelven udviklet et 30 meter højt vindmølletårn i limtræ. Den 28. april blev det opstillet på Björkö uden for Göteborg.

Kom med til monteringen

Spille
Foto: Anton Thorstensson

I to år har Moelven Töreboda givet os adgang til limtræsfabrikken, stillet materialer til rådighed, udlånt maskiner og delt ud af sine kompetencer. Det har gjort det muligt for Modvion at producere og udvikle den 30 meter høje prototype, som skal bruges til forskning. Modvions mål er at udvikle et koncept, som gør det muligt at bygge 150 meter høje vindmølletårne i limtræ.

- I løbet af de sidste to år er vi blevet endnu mere fortrolige med træets egenskaber, og vi har gennemført og fået svar på en række interessante test. Vi har bidraget med vores kompetence inden for store bærende trækonstruktioner og har samtidig udviklet vores måde at 3D-modellere på. Under opførelsen af vindmølletårnet har vi arbejdet med andre typer geometrier, end vi normalt gør, og det er viden vi tager med os videre, siger Åhlén.

Kom med bag kulisserne, når et vindmølletårn produceres

×

 

Spørgsmål og svar om vindmølletårn

Yderst har tårnet et rør af LVL, finérbjælker med meget høj styrke og gode stivhedsegenskaber. LVL er et af de stærkeste træmaterialer, der findes på markedet. Inde i røret er der søjler af limtræ, som stabiliserer konstruktionen. 

Vindkraft bliver generelt mere lønsom, jo højere vindmøllerne bygges. Det blæser stærkere og mere stabilt i højden, og større rotorblade kan drive en større generator. Dermed kan man hente mere energi ud af vindmølletårnene.

Udfordringen med almindelige vindmøller i stål er, at de bliver meget dyre både at producere og transportere, jo højere de bliver. Ved at bygge modulære tårne i limtræ sænker man både omkostningerne og udledningen af drivhusgasser.

Fordelen ved at bygge i træ er, at man kan fragte tårnene til steder, man ikke tidligere har kunnet komme til med stålkonstruktioner. Store træelementer kan stables oven på hinanden. De er lettere at fragte og kan samles ude på byggepladsen.

Et vindmølletårn i træ er lige så stabilt som et ståltårn, og det kan leveres til samme pris. Fordi træ binder kulstof, og produktionen af et trætårn udleder mindre CO2 end et tårn af stål, kan det desuden bidrage til store miljømæssige gevinster.

Den 30 meter høje prototype på Björkö skal bruges til forskning. Den er udstyret med sensorer og måleudstyr for at finde ud af, hvordan konstruktionen opfører sig ved forskellige vindforhold og temperaturer.