Ved at beskytte naturressourcerne og fokusere på mennesker, lokale værdier samt klimasmarte produkter og tjenester skal Moelven fortsætte med at bygge en bæredygtig fremtid i træ. Vores overordnede mål er, at både virksomheden og vores produkter skal være klimapositive. Det er vores bidrag til, at vi sammen kan nå FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Hvad betyder bæredygtighed for Moelven?

Vi definerer bæredygtig udvikling som en udvikling, der opfylder de nuværende behov uden at ødelægge fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Dette kan for eksempel betyde, at vi ikke fælder flere træer, end vi planter, således at de kommende generationers mulighed for at bygge i træ er lige så gode som vores.

Klimasmart og bæredygtig

Bæredygtig produktion

Med udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Udgangspunktet for hele Moelvens bæredygtighedsarbejde FN's mål for bæredygtig udvikling. For at sikre, at vores interne mål bidrager til en bæredygtig fremtid i et globalt perspektiv, har vi valgt at fokusere på de fem mål, som vi har størst indflydelse på. Disse mål indebærer at beskytte livet på land, bekæmpe klimaforandringer, skabe sundhed og trivsel, sikre kvalitetsuddannelse samt fremme anstændige jobs og økonomisk vækst.

De fem ovenstående bæredygtighedsmål har vi valgt at placere inden for fire hovedområder: beskyttelse af naturressourcer, mennesket i fokus, lokale værdier samt miljøvenlige produkter og tjenester.

Moelvens bæredygtighedsmål

Ved at rapportere om konkrete bæredygtighedsmål sikrer vi, at kunderne er trygge ved, at de får bæredygtige produkter, når de vælger Moelven.

Global Reporting Initiative

Grundlaget for vores valg af satsningsområder er analyser, som er gennemført i henhold til Global Reporting Initiatives retningslinjer. De primære satsningsområder er valgt på baggrund af, hvad der er væsentligt for langsigtet værdiskabelse, og hvordan vi påvirker og påvirkes af interessenterne.

Analysen omfatter en vurdering af den miljø- og samfundsmæssige påvirkning igennem værdikæden, markedsmæssige ændringer samt interessenternes forventninger nu og fremover. Man har også set på, hvor Moelven som virksomhed har størst positiv og negativ indvirkning på omverdenen, samtidig med at analysen også fremhæver de områder, hvor vi har størst mulig påvirkningskraft.

GRI logga