Överlägset ur ett hållbarhetsperspektiv - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Överlägset ur ett hållbarhetsperspektiv

Systemväggar kan demonteras och återmonteras i nya lägen och skapa nya rumslösningar - igen, igen och igen. Ju fler platsbyten som görs under byggnadens livscykel - desto större blir vinsten när Du använder systemväggar.

Livscykelanalys (LCA) ger tydliga besked
Sweco har som oberoende konsult genomfört en omfattande utredning av innerväggar för kontor. Utredningen jämförde en platsbyggd innervägg med Moelven Modus prefabri­cerade systemvägg Uni Wall. En jämförande livscykelanalys visar de båda väggtyperna från vagga till grav med hänsyn tagen till utvinning av material, tillverkning av komponenter, transporter, uppsättning, nedmontering och avfallshantering. Läs hela rapporten här!

Det enda hållbara alternativet
Utredningen visar att miljöpåverkan är motsvarande 27 kilo CO2 per kvadratmeter vägg för båda väggtyperna när väggen byggs första gången. När det är dags att flytta väggen vid ombyggnation - det är då den stora skillnaden visar sig.


EYs huvudkontor i Oslo
När EYs huvudkontor i Oslo under 2015 byggdes om valde man att behålla och flytta befintliga väggsystem och på så vis skapa nya rumslösningar. Besparingen som gjordes omräknat i koldioxidutsläpp motsvarar flera jorden runt-resor med bil. 

 

Enligt IVL Svenska miljöinstitutet så genererar Bygg- och anläggningssektorn ungefär 8 miljoner ton avfall varje år. 
Mängden avfall blir dock påtagligt reducerad genom återvinning av väggsystem och bara i fallet med EYs huvudkontor reducerades avfallsmängden med 67 ton.Fördelar
Med prefabricerade, flyttbara väggsystem och val av rätt byggmetod blir uppenbara hållbarhetsfördelar tydliga.

Valet är enkelt - systemväggar är överlägsna ur ett hållbarhetsperspektiv.