Bygg smart

I Moelvens tidskrift Bygg Smart berättar vi om vår syn på det industriella byggandet. Kostnadseffektivitet, kortare monteringstid och färre byggfel är bara några av de fördelar som det industriella byggandet för med sig.