[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Skogsbruksplan

Planera för timmer

Det är din skog. Det är du som bestämmer hur du vill ha det.  Börja därför med att göra en skogsbruksplan. Då ökar sannolikheten för att det ska bli precis på det sätt som du tänkt dig.  

Skogsbruksplanen visar värdet på skogen och hur det kommer att utvecklas tio år framåt. Den innehåller också information om hur skogen bör skötas, och hjälper dig att ta beslut så att rätt åtgärd sätts in vid rätt tidpunkt.

Med en Grön skogsbruksplan får du ett skogsvårdsprogram med åtgärdsförslag för ekonomisk skogsproduktion med biologisk mångfald. Den gröna planen är också en förutsättning för att kunna certifiera din skog.   

Även för dem som ska hjälpa dig att öka värdet på din skog är skogsbruksplanen till stor nytta. Den hjälper dem att göra ett bättre jobb.

Oavsett hur mycket skog du äger är skogsbruksplanen därför ett bra redskap för att skapa god lönsamhet i skogsbruket. I synnerhet om du inte själv bor på fastigheten, utan anlitar någon annan för att sköta skogen.

Vill du ha hjälp med att upprätta en skogsbruksplan sätter vi oss gärna ner tillsammans med dig och ser till att det blir gjort.
Se filmen om Nyckeln till ett lönsamt och miljöanpassat skogsbruk