[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Avverka skog

Tänk på att 70% av nettot kommer från timret.

När du avverkar kommer drygt två tredjedelar av nettot från timret. Därför är en satsning på mer timmer bland det mest lönsamma du kan ägna dig åt i skogen.

Eftersom vi har egna sågverk som vi själva hela tiden måste förse med råvara, har vi all anledning att se till att en så stor andel som möjligt av en avverkning blir timmer. Det kan löna sig att tänka på det när du bestämmer dig för vem som ska få köpa din skog.

Så går affären till

För att du ska kunna göra en så bra affär som möjligt när du säljer din skog, måste du ta hänsyn till en rad olika skogliga och ekonomiska frågor.

Sortiment

Optimera värdet på skogen.
Beroende på hur det ser i din skog kan du ta ut olika sortiment.

Transport och logistik

Molelven Skog har en egen transport- och logistikavdelning.  Fördelen med det är att vi själva kan planera och styra transporterna.

Ekonomi

Se till att både skogen och pengarna växer.
För den som vill se sin skog växa gäller det att reda ut och ta beslut i en rad skogliga frågor.

Certifiera ditt virke

Våra sågverk behöver certifierat timmer.  
Har du certifierat timmer får du en extra bonus för det.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?