[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

"Vi ska ta större plats"

Moelven Töreboda satsar offensivt med ny försäljningschef och starkare säljorganisation. Syftet är att öka närvaron på marknaden.
03.10.2014

Under våren rekryterade Moelven Töreboda en ny försäljningschef. Samtidigt förändrade och utökade man också uppdraget till att gälla hela intäktssidan och vara en tydligare strategisk roll. Efter en omfattande urvalsprocess föll valet på Niclas Fredriksson, som närmast kommer från jobbet som försäljningschef på Dafgårds.

– Det vi jobbar med nu är att vara aktivare på marknaden och öka frekvensen ute hos våra kunder. Vi kommer att synas mer och vara mer tillgängliga, säger han.

För att lyckas med det har Moelven Töreboda bland annat genomfört utbildningar med personalen och förstärkt säljorganisationen med Michael Billing och Anders Axelsson. Den förre kommer att utgå från Törebodakontoret och den senare från Mälardalen.

– De flesta byggena i Sverige görs i Stockholm, så det är en naturlig utveckling för oss att förstärka organisationen i Mälardalen, säger Niclas Fredriksson.  

Han berättar att även innesäljarna kommer arbeta mer uppsökande och vara mer aktiva externt.

– Vi ska helt enkelt se till att större plats!