TRÄ8 siktar högre - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

TRÄ8 siktar högre

Utvecklingen av Moelven Törebodas byggsystem TRÄ8 fortsätter. Ljud, väderskydd, och komplett leverans står på dagordningen.
15.04.2013

TRÄ8 är Moelven Törebodas unika system för höga trähus. En fråga som brukar tas upp i samband med träbyggnation är ljudmiljön. I samarbete med externa experter har Moelven Töreboda därför testat och utvärderat ett stort antal metoder för att dämpa ljud på ett effektivt sätt.

– Testerna visar att TRÄ8 kan ge bra lika bra ljudmiljö som konstruktioner i andra material, säger Magnus Claesson, Moelven Törebodas projekledare för TRÄ8, men vi är inte nöjda med det. Vi vill bli ännu bättre. Det utvecklingsarbete som nu pågår handlar om att hitta metoder som förbättrar ljudvärdena ytterligare, men också om att göra själva processen enklare, snabbare och säkrare. Ett annat område Moelven Töreboda nu arbetar med är förbättrat väderskydd för TRÄ8.

– Det är samma sak här, att det handlar om att utveckla de metoder vi har för att få fram enklare och säkrare arbetssätt som ökar tryggheten för kunden, säger Magnus Claesson. Ett tredje utvecklingsområde är att utveckla TRÄ8 vad gäller tak och ytterväggar för att kunna erbjuda en mer komplett produkt till den kund som så önskar.

– Vi vill helt enkelt kunna ge fler alternativ till marknaden, säger Magnus Claesson. De som vill komma ytterligare ett steg närmare en helt färdig byggnad när de använder TRÄ8 ska kunna göra det. Han ser också andra möjligheter för träbyggandet i Sverige, en kan till exempel vara att fortsätta utveckla metoder för att bygga på fler våningar i trä på befintliga hus.

– Vi måste också fortsätta arbetet med att göra trä till ett naturligt val för byggherrar och arkitekter, säger Magnus Claesson. Vi har kommit en bit på väg och känner oss nu på allvar som en riktig utmanare till de traditionella sätten att bygga höga hus.