[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Storsatsning på forskning

I oktober startar två forskningsprojekt som Moelven Töreboda deltar i under tre respektive fem år.

− En storsatsning som är en helt ny nivå på vårt utvecklingsarbete, säger Moelven Törebodas vd Johan Åhlén.
Nadja Dallagi och Shamnath Thajudeen
Nadja Dallagi och Shamnath Thajudeen
18.09.2017

Syftet med de två forskningsprojekten är att utveckla byggsystem och akustik för höga trähus. De ingår i företagsforskarskolan Prowood respektive det europeiska initiativet Acoutect. I det förra projektet samarbetar Moelven Töreboda med bland annat Jönköping University och Linnéuniversitetet i Växjö, i det senare med Chalmers i Göteborg och holländska Eindhovens Tekniska Universitet.

De två doktorander som anställs på Moelven Töreboda under projekttiden är Nadja Dallagi och Shamnath Thajudeen.

   − Genom de här satsningarna ökar vi hastigheten och höjer nivån på vårt forsknings- och utvecklingsarbete ordentligt. Vi anställer två doktorander, men får också tillgång till hela den akademiska miljön, öppnar dörrarna till flera forskningskluster och blir mer attraktiva för studenter, säger Johan Åhlén.

Internationell blick

Syftet med Prowood är att stödja innovationsförmågan och öka konkurrenskraften hos svensk träindustri. I Moelven Törebodas fall handlar det om att utveckla byggsystemet Trä8 och kombinera unika lösningar med effektiva processer.

   – Det blir allt viktigare att erbjuda kundanpassade lösningar men vi måste göra det på ett sätt som inte går utanför vår produktplattform. Vi är redan långt framme och målet med doktorandprojektet är att utveckla verktygen och metoderna ytterligare, säger Johan Åhlén.

Acoutect är ett europeiskt samarbete för att höja kompetensen inom akustikområdet. Ett annat av syftena med Acoutect är att öka det internationella kunskapsutbytet. Därför säger projektets riktlinjer att Moelven Töreboda måste anställa en utvecklare från ett annat land.

   – Nadja Dallagi är utbildad vid universitet i Lyon och vi ser mycket fram emot att få en internationell blick på vår verksamhet, säger Johan Åhlén.

Fakta

• Företagsforskarskolan Prowood är en gemensam satsning av Tekniska Högskolan vid Jönköping University, Linnéuniversitetet, KK-stiftelsen och en rad företag.

• Forsknings- och utbildningsprojektet Acoutect är ett samarbete mellan 12 europeiska universitet och utvecklingsorienterade företag, däribland Chalmers Tekniska Högskola och Eindhovens Tekniska Högskola, och finansieras med EU-medel.