”Räcker verkligen skogen till alla höga trähus?” - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

”Räcker verkligen skogen till alla höga trähus?”

Hallå Björn Johansson, vd på Moelven Skog
21.05.2018

Hallå Björn Johansson, vd på Moelven Skog, nu när vi bygger mer och mer i trä, räcker verkligen den svenska skogen?
   − Jag får den frågan då och då, och svaret är ja, absolut, skogen räcker! Tillväxten är större än avverkningen, så det här är inget problem. Det vore tvärtom dumt att inte använda skogen. Faktum är att skogsförrådet ökar varje år med cirka 40 miljoner kubikmeter och nästan har fördubblats på 100 år. Vi har mer skog än någonsin i Sverige.

Hur kommer det sig?
   − En orsak är att vi inom skogsbranschen har mer kunskap när det gäller att ta hand om och förädla skogen, så den växer helt enkelt bättre. På Moelven Skog lever vi efter devisen att vi ska förvalta, avverka och förnya skogen. När vi avverkat handlar det om att snabbt få det att börja växa igen, så att processen omedelbart börjar om och vi säkerställer nästa generation skog.

För att skapa ett hållbart skogsbruk?
   − Ja, det är en självklarhet idag, en hygienfaktor. Det som är värt att påpeka är att det ur klimatsynpunkt faktiskt är bättre att bruka skogen än att låta den vara. Trä är ju inte bara en förnyelsebar resurs, utan bidrar också genom fotosyntesen till en bättre miljö, genom att binda koldioxid och hindra den från att släppas ut i atmosfären. Ju snabbare skogen växer, desto mer koldioxid fångar den upp. Och desto större möjlighet har vi att nå klimatmålen.

Så vi kan fortsätta att bruka skogen och bygga höga trähus med gott samvete?
   − Jag skulle vilja säga så här: vi borde få väldigt dåligt samvete om vi inte brukade skogen. Om vi verkligen vill skapa ett hållbart samhälle, så är skogen lösningen. Att använda den fantastiska svenska skogen, det är faktiskt vår skyldighet mot framtida generationer!