[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Nye vd:n ser styrkan i samarbete

Rune Abrahamsen är ledande expert på projektering av stora och komplicerade träkonstruktioner. Sedan ett halvår är han vd för norska Moelven Limtre AS och vill se mer utvecklingssamarbete inom koncernen.
20.06.2016

När Rune Abrahamsen blev vd för Moelven Limtre AS fick företaget inte bara en ny chef efter Åge Holmestad. De fick också en person som – jämte sin föregångare – är den som kanske har mest erfarenhet i Norge av att projektera broar och andra stora konstruktioner i trä.
   – Ganska snabbt efter min utbildning till civilingenjör upptäckte jag att trä har många fantastiskt goda egenskaper. Alltifrån att det är både lätt och starkt till att det är bra ur hållbarhetsperspektiv. Därför var jag förvånad över att det byggdes så lite i limträ och bestämde mig för att jag ville vara med att ändra på det, säger han.

Ändå har Norge legat före Sverige?
– Ja, det är riktigt. OS i Lillehammer 1994 innebar ett uppsving för träbyggnationen, eftersom det togs ett beslut att bygga de stora arenorna i trä. De blev en skjuts för teknik- och produktionsutvecklingen, men ökade också medvetenheten hos beställare och andra.

Vilka effekter fick det?
– Bland annat att Moelven Limtre fick konstruera, tillverka och montera den bärande limträkonstruktionen på flygplatsen Gardermoens terminalbyggnad och att det norska vägverket gjorde flera beställningar på stora broar.

Innan du blev vd för Moelven Limtre AS var du bland annat avdelningschef på Sweco Norge AS och samarbetade med Moelven i många projekt. Hur var ditt intryck av företaget då?
– Vi samarbetade förstås med många företag, men jag gillade att jobba med Moelven eftersom de alltid var seriösa, kvalitetsmedvetna och kompetenta. Och det intrycket har bara förstärkts efter det här halvåret.

Som du vet ser vi ett kraftigt växande intresse för att bygga i limträ i Sverige. Vad beror det nya intresset på tror du?
– Jag tror att det är två saker som samverkar. Dels har det gjorts flera stora projekt i limträ de senaste åren som gör att branschen faktiskt börjar förstå möjligheterna och fördelarna med trä. Dels gör den växande insikten om att byggprocessen måste minska sin miljöpåverkan att trä blir ett självklart val för arkitekter och konstruktörer.

Vilka är då utmaningarna och möjligheterna för företagen i Moelven-koncernen?
 – Förutom att fortsätta leverera med hög kvalitet måste vi vara innovativa och utveckla nya produkter och koncept. Då är det en styrka för oss att vi är del av en större koncern där vi kan driva och stötta varandra. Under de senaste åren har vi stärkt samarbetet inom Moelven. Ett exempel är att vi nu samarbetar med Moelven Töreboda för att lansera deras byggsystem Trä8 i Norge.