[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Full fart på brotillverkningen

Nu är Moelven Törebodas brotillverkning helt integrerad i huvudfabriken och produktionen är i full gång.
07.04.2015

Brotillverkningen, som tidigare legat i Tidan en liten bit ifrån Töreboda, har under första kvartalet 2015 integrerats i huvudfabriken i Töreboda. Flytten är ett led i Moelven Törebodas ständiga rationalisering och effektivisering av produktionen.

I samband med flytten passade företaget också på att se över sin interna logistik vad gäller lagerhållning och processflöden. Jan Andrén, teknisk chef, ansvarade för flytten.

– Vi ser ständigt över våra processer och flytten av produktionen av broar innebär att helheten blir mer rationell, säger han.