Flervåningshus på tio veckor - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Flervåningshus på tio veckor

Ulls hus är SLU:s nya administrationsbyggnad i Uppsala. Moelven Törebodas montagearbete startade i början av augusti och ska vara klart på endast tio veckor.
05.09.2013

Ulls hus är Moelven Törebodas tredje flervåningshus på kort tid. Akademiska Hus som är beställare valde trä bland annat för att spegla Sveriges Lantbruksuniversitets miljöprofil. Sexvåningshuset har en byggyta om 30x30 meter och kommer bestå av totalt 500 kubikmeter limträ.

– Det snabba montaget säkerställer kvaliteten på byggnaden och gör byggprocessen rationell och kostnadseffektiv, säger Moelven Törebodas projektledare Magnus Claesson.

Fördelen med att montaget bara tar tio veckor är flera. Det gör att byggnaden exponeras minimalt för väder och vind, vilket säkerställer kvaliteten, men innebär också ekonomiska fördelar med kortare byggtid och snabbare inflyttning.

– Vi har utvecklat ett nytt väderskydd anpassat för stora byggnader. Det är alltför tids- och resurskrävande att täcka in hela huset, så istället arbetar vi med en kombination av högt montagetempo och effektivt komponentskydd, säger Magnus Claesson.