Effektivt montage över Nissan - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Effektivt montage över Nissan

Moelven Törebodas montage av den 47 meter långa vägbron över Nissan är nu klart. Den komplexa processen har ställt höga krav på bland annat logistiken.
28.06.2013

Den nya bron vid Gislaved blir Sveriges längsta fritt spännande vägbro i trä och kommer att ha två körfält i varje riktning. En av orsakerna till att bron byggs i trä är att konstruktionen blir lättare och därför lämpar sig bättre för att använda vid vattendrag. – Montaget över Nissan var en av utmaningarna i projektet. En annan att det är dåligt med utrymme på platsen och att logistiken därför var tvungen att fungera exakt, säger Moelven Törebodas projektledare Stefan Bergström. Bron består av cirka 200 ton limträ och 100 ton smide från företaget Lecor. En tredje en stor utmaning var att få alla olika komponenter att stämma. – Tack vare en effektiv organisation och duktiga människor som jobbat med tillverkningen och montaget så har processen fungerat oerhört bra, säger en nöjd Stefan Bergström. Det är Svevia som på uppdrag av Trafikverket bygger om väg 27 vid Gislaved. Syftet med den nya vägbron i trä att förbättra miljön och säkerheten. Bron öppnar för trafik efter sommaren.