[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Byggprocessen och klimatet – ”Sunt förnuft skulle räcka långt”

Det byggs mer i Sverige än på många år. Bra, men också en klimatbelastning. Därför ringde vi till Per Westlund, författare till rapporten Klimatpåverkan från byggprocessen.
– Branschen kan göra mycket mer med enkla medel och sunt förnuft, säger han.
20.06.2016

Byggandet av hus, järnvägar och vägar bidrar lika mycket till klimatförändringarna som alla Sveriges personbilar. Det framgår av rapporten Klimatpåverkan från byggprocessen som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Byggindustrier tog fram 2014.
   Rapporten visar också att klimatbelastningen vid byggandet av ett flerfamiljshus är lika stor som driften av huset i 50 år. Och att byggandet står för cirka 17 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser (2012).

Konstant klimatpåverkan

Byggbranschens miljöpåverkan borde därför stå högt upp på agendan när byggandet går på högvarv i Sverige, men Per Westlund menar att byggprocessens klimatpåverkan får alldeles för lite uppmärksamhet i miljödebatten.
   – Mycket i den politiska debatten handlar, lite populistiskt kan jag tycka, om bilar. Det är en enkel och konkret fråga som alla kan ta till sig, men som vi visar i rapporten står byggprocessen för lika stora utsläpp som persontrafiken i Sverige. Byggbranschen och alla andra måste börja ta miljöutmaningen på allvar, säger Per Westlund.
   I den mån som byggandet överhuvudtaget har diskuterats har det handlat om att utveckla metoder för att göra driften av huset klimatsmart, snarare än produktionsfasen. Bra, men inte tillräckligt, enligt Per Westlund.
   – Branschen har helt enkelt inte tänkt till ordentligt. Istället har man fallit i fällan att se byggprojektet som något temporärt som avslutas när huset eller vägen är klar, och då tycker man sig kunna leva med lite utsläpp under tiden. Problemet är att så snart som ett projekt är klart startar byggbolaget nästa, så klimatpåverkan från byggprocesserna är konstant, säger han.

Vet vad som krävs

Per Westlund är ändå nöjd med att rapporten fick så mycket uppmärksamhet när den kom och att diskussionen lever, även om han ännu inte kan peka på några stora konkreta förändringar.
   – Jag tror mer på morot än piska och menar att ökad medvetenhet och fokus på att lyfta fram nyttan med klimatsmarta lösningar är den väg vi måste gå, säger han.
   Byggandet är en komplex process med många inblandade aktörer – alltifrån stat och kommun till projektutvecklare och byggbolag. Men Per Westlund värjer sig mot tendensen att skylla bristen på åtgärder på områdets komplexitet.
    – Nej, egentligen är det ganska enkelt. Vi vet ungefär vad som krävs för att minska utsläppen och vi skulle kunna komma långt med bara en gnutta sunt förnuft.
   Han välkomnar det ökande intresset för att bygga flerfamiljshus i trä. Det löser inte allt, som han säger, men är i många fall ett utmärkt alternativ till att bygga i andra material.
   – Det viktiga är att vi har en saklig diskussion om den här frågan, då kommer mycket att lösa sig.