[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]


Limträ, Massivträ och Kerto

Moelven Töreboda AB har konstruerat och producerat bärande träkonstruktioner sedan 1919 vilket gör oss till världens äldsta limträproducent. Nu nästan 100 år senare kan vi se tillbaka på tusentals lyckade projekt med klimatsmarta stomsystem.