[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Manskapsbod för kontor & personal - Kilsboden

I över 50 år har vi producerat manskapsbodar på produktionsenheten i Kil. Kilsboden från Moelven Byggmodul AB är ett känt begrepp inom svenskt byggande och har med tiden blivit praxis. Det är en snabb och flexibel lösning av tillfälliga personallokaler.

Med byggbodar är det enkelt att snabbt få upp tillfälliga lokaler och bostäder färdiga för bruk.Vi erbjuder manskapsbodar anpassade för kontor, personal och bostäder samt toalettbodar där ett utökat sanitetsbehov finns. I varje bostadsbod finns det grundläggande behovet för vila, arbete, matlagning och sanitet.

Ventilation, varm- och kallvatten kopplas till respektive bod och avlopp ansluts i en kopplingslåda som är placerad i bodgavelns underkant. Varje bod utrustas med in- och uttagslåda för el samt en överkoppling till nästa bod. Antal bodar som kan sammankopplas på varje 25 A-matning varierar beroende på bodtyp men normalt sett kan man koppla samman fem byggbodar.

Tillbehör för Kilsboden

Vi erbjuder ett genomtänkt upplägg för tillbehör och reservdelar. Varje bod som lämnar Moelven ges ett eget individnummer. I kontakterna med kund kan boden därför lätt spåras. Med egen tillverkning av reservdelar har vi alla förutsättningar att leverera delar som vi vet passar. Delar och utrustning finns översiktligt presenterade i vår välfyllda Tillbehörs- och reservdelskatalog.. 

Hämta Tillbehörskatalog

Kontorsbodar

För små och stora arbetsplatser med kontorsrum, mötesrum, konferensrum eller fikarum. Kilsbodens kontorsbodar brukar passa de flesta arbetsplatsbehov.

Personalbodar

Begreppet god arbetsmiljö gäller inte bara själva arbetsplatsen. Trevliga personalutrymmen är betydelsefulla för att skapa en bra anda och positiv inställning till företaget.

Toalettbodar

Sätts samman med Kilsbodens alla kontors och personalbodar, då utökat sanitesbehov finns.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?