Moelven Wood AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Wood AB

Moelven Wood AB har kontor och kundcenter i Skåre norr om Karlstad, försäljningskontor i Malmö samt lager och distribution i Malmö, Lovene och Karlskoga .

Bolaget utgör, tillsammans med produktionsbolagen, Moelven Wood i Sverige. Bolaget utför marknadsföring, försäljning, ordermottagning och hanterar och utvecklar produktkoncept och distribution.

I bolaget finns även en omfattande och snabbt växande handel med skivmaterial och specialträ

Moelven Wood AB har 38 anställda och omsätter ca 1100 mkr.

 

Moelven Wood AB

Moelven Wood AB
Skårevägen 60, 653 50 Karlstad
Box 8006, 650 08 Karlstad
+46 10 122 50 00
post.woodab@moelven.se

Moelven Wood AB, avd Malmö

Moelven Wood AB, avd Malmö
Derbyvägen 24, 212 35 Malmö
+46 10 122 50 70
post.woodab@moelven.se

Moelven Wood AB

Mikael Axelsson
VD
Moelven Wood AB
+46 10 122 50 04
mikael.axelsson@moelven.se

Kundcenter

Kundcenter Bygghandel
Moelven Wood AB
+46 10 122 50 50
Fax: +46 54-53 64 10
order.woodab@moelven.se

Moelven Wood AB

Försäljning Skivor Industri
Moelven Wood AB
+46 10 122 50 70
order.malmo@moelven.se