Moelven Edanesågen AB - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven Edanesågen AB

Moelven Edanesågen AB med verksamhet i Edane söder om Arvika är ett kombinerat sågverk och hyvleri som tillverkar konstruktionsvirke, utvändig panel och tryckimpregnerade trävaror. Edanesågen har även en omfattande produktion av MDF listverk.

Placering i västra Värmland är ur råvarusynpunkt idealisk och Edanesågen utgör en viktig köpare av kvalitativ skogsråvara i regionen. Placeringen är även idealisk sett till marknaderna i Norge, och västra Sverige.

Verksamheten har en mycket lång tradition som bevarats i bolaget parallellt med ett långsiktigt arbete med modernisering av verksamheten genom omfattande investeringar i ny teknik och utveckling av nya produktområden. Verksamheten är omfattande och innehåller ett effektivt sågverk, väl utbyggd torkningskapacitet, två hyvellinjer samt en helt ny och miljöriktig biobränslepanna. 2009 startades även en anläggning för tryckimpregnering med den senaste tekniken. Verksamheten omfattar även produktionslinjer för hyvling och ytbehandling av MDF listverk.

Edanesågen har 92 anställda och omsätter ca 350 mkr.

Försäljning och leverans sker via Moelven Wood AS i Norge och Moelven Wood AB i Sverige.

För sågade trävaror kontaktas den försäljningsavdelningen på Moelven Edanesågen.

 

Moelven Edanesågen AB

Moelven Edanesågen AB
Arvid Olofssons Väg, 671 70 Edane
+46 10 122 51 70
post.edanesagen@moelven.se

Moelven Edanesågen AB

Jörgen Olofsson
VD
Moelven Edanesågen AB
+46 10 122 51 71
jorgen.olofsson@moelven.se

Moelven Edanesågen AB

Sven Albertsson
Försäljningschef
Moelven Edanesågen AB
+46 10 122 51 75
sven.albertsson@moelven.se

Läs mer om