TermoAsk proffsinformation - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

TermoAsk proffsinformation

Moelvens TermoAsk lämpar sig bra i utemilljö och framställs genom värmebehandling av i princip kvistrent askträ.

Den har en vacker brun färg, god rötbeständighet och förbättrad formstabilitet

Produktinformation


Moelven TermoAsk är ett ekologiskt alternativ som med fördel används istället för tropiska träslag. Tropiska träslag har kommit att användas där minimalt underhåll krävs och där en kvistfri träyta önskas, egenskaper som mycket väl tillvaratas med TermoAsk.

Moelven TermoAsk lagerförs i flertalet dimensioner i trall och hyvlad dubbelfas för panel. Allt för att du som kund ska kunna genomföra ett helt byggprojekt i detta nya spännande trämaterial. Övriga dimensioner och profiler mot förfrågan. 

Värmebehandling av lövträ

Utvecklingen av värmebehandlat trä är baserad på en metod som vikingarna använde sig av redan för 1000 år sedan. De hade upptäckt, att om de brände utsidan på pålarna när de byggde bryggor, så ökade livslängden på bryggan avsevärt.

Värmebehandling av lövträ och i detta fall askträ är en vidareutveckling av värmebehandling av barrträden furu och gran. Under värmebehandlingen värms träet upp i en syrefri kammare tills temperaturen når ca 200°C då beständighet för utomhusbruk önskas. Att jämföra vid värmebehandling av barrträ som bör behandlas över 210°C. Tack vare att materialet är i princip kvistrent höjer man kvalitén på finishen på produkten jämfört med värmebehandlad furu där mindre sprickor i kvist efter värmebehandlingen kan förekomma.

Värmebehandlad ask har vi gett namnet Moelven TermoAsk.

Behandlingen förändrar träets cellstruktur och tar bort de näringsämnen som finns i träet så att rötsvampar har betydligt svårare att få näring. Olika träslag uppnår olika grad av rötskydd efter värmebehandlingen där Moelven TermoAsk når ett bra rötskydd, klass "Beständigt" enl EN 350 (läs mer nedan). Samtidigt driver värmen ut överflödigt vatten ur träet. Tack vare behandlingen minskar träets fuktupptagningsförmåga med upp till 50%. Behandlingen består enbart av värme – ingen form av kemikalier tillsätts!

Tack vare denna miljövänliga behandling är produkten vid utomhusanvändning ett mycket bra alternativ till tryckimpregnerat virke men framförallt tropiska träslag då träkvalitén och hårdheten hos Moelven TermoAsk är mycket god. Värmebehandling av furu går under produktnamnet ThermoWood Furu.

Träkvalité

TermoAsk är i princip utan kvist och med vacker struktur. Ytan är slät, hård och träets mekaniska egenskaper är goda. Moelven TermoAsk kan användas obehandlat om så önskas.

Mekaniska egenskaper - Uformning konstruktion

Hårdhet
Askträ har obehandlat en något hårdare yta än Ekträ. Efter värmebehandlingen minskar denna hårdhet från ett Brinelltal obehandlat på ca 3,9 till ca 3,0 för Moelven TermoAsk. Det kan jämföras med ett Brinelltal för furu på 1,9. Moelven TermoAsk är hårt och klarar därför av slitage mycket bra.

Böjhållfasthet och elasticitetsmodul
Böjhållfastheten är även den bra i obehandlat askträ med ett värde på ca 106 N/mm2. Efter värmebehandligen har böjhållfastheten minskat till ca 72 N/mm2 i TermoAsken eller med ca 30%. Detta är ett uppmätt medelvärde. Jämfört med furu som har ett värde på 87 N/mm2. För att få en uppfattning av elasticitetsmodulen eller nedböjningen så jämför följande siffror:

Träslag N/mm2
Ask 13537
Moelven TermoAsk 13660
Furu 12000

TermoAsken är alltså styvare än Asken och än mer styvare än furun.

Dimensionsstabilitet
Obehandlat askträ ändrar volym med ca 13% mellan fuktigt till torrt tillstånd. Efter värmebehandligen så minskar denna förmåga att röra sig med cirka häften vilket gör Moelven TermoAsk till ett jämförelsevis dimensionsstabilt material. Det förekommer ändock en viss rörelse i bredd i materialet.

Längder

Normalt levereras Moelven TermoAsk i längderna 1500-3600mm. Övrigt lövträ sågas normalt inte längre än 3000mm. 

Ändspont

Ändspont är standard på vår lagerförda trall och profilerad panel. Det finns flera fördelar att välja en panel eller trall med ändspont. Skarven blir mindre synlig och det är inget måste på att skarva på läkt/regel. Man minskar spillet eftersom man kan använda allt material och man får kortare montagetid p.g.a. mindre tid att lägga på att sortera brädor efter längder.

Beständighet Moelven TermoAsk

Askträ reagerar mycket bra på värmebehandling. Moelven TermoAsk klassas som "Beständigt" enl EN 350.

Klass 1 - Mycket beständingt: Teak, Merbau, Jarrah
Klass 2 - Beständigt: Western Red Cedar, Europeisk Ek, ThermoWood Furu, TermoAsk
Klass 3 - Måttligt beständigt: Sibirisk Lärk, Nordamerikansk Douglas
Klass 4 - Ringa beständigt: Europeisk Lärk, Gran, Furu
Klass 5 - Icke beständigt: Ask, Bok