[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering TermoAsk

Använd rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalité. Vid havsnära läge kan med fördel A4 kvalité användas.

Förborras innan infästning.

Infästning av TermoAsk

TermoAsk har ett lägre PH-värde och är något surare än obehandlat trä. För att undvika missfärgande märken runt spik/skruvhuvud och rinnmärken på Moelven TermoAsk vid utvändigt bruk rekommenderas infästning med rostfri spik eller skruv i lägst A2 kvalité. Vid havsnära läge kan med fördel A4 kvalité användas.  

Innan infästning bör förborrning ske. Även vid infästning i närheten av ändträ och kanter rekommenderas förborrning för att undvika risken för sprickbildning.

Skruvhuvudet försänks så att inga skarpa kanter syns och så att skruvhuvudet är i nivå med träytan. Obs skruva inte ned skruvhuvudet för långt. Detta gäller speciellt vid montering av trallbrädor (horisontellt).

Var uppmärksam på att Hårdträ kan reagera på icke rostfria metaller och då kan mörka märken uppstå från tex stolsben. Det är därför bra att ha ett plastskydd mellan metall och trä. Även metallflis från sågning i metall eller metalrester från annan bearbetning kan påverka träytan.

Inklädningsmaterial i anslutning till TermoAsk

Inklädningsdetaljer bör väljas efter nedan matris för att undvika rinnmärken på plåt och/eller TermoAsken. Vid övriga plåtmaterial, kontakta tillverkaren för att säkerställa att plåtmaterialet tål det surare vattnet från TermoAsken.

Inklädningsmöjligheter med TermoAsk    Över Träet    Under Träet
Rostfritt stål, kopplar och plast OK OK
AluminiumZink Minus Minus
RheinZink OK OK*
Järn, Aluminium Minus Minus
Varmförzinkat/galvat järn Minus Minus
Lackad plåt OK** OK**
TermoAsk OK OK

* Det surare regnvattnet kan missfärga metallen dock sker ingen korrosion.
** Om plåten är lackad så kan ett olackad kapsnitt leda till missfärgning på träet nedanför. Olackat kapsnitt kan påverkas.

Panel och trall med änspont

Genom att välja Moelvens TermoAskpanel eller trall med ändspont kan spillet minskas och monteringen göras effektivare. Skarvningen behöver då inte göras på spikläkt/regel och kan göras fallande vilket minskar mängden frånkap. Samtidigt minskar beroendet av att begära specifika längder då alla längder kan utnyttjas bättre.
Moelvens TermoAsk-ändspont för trall är specielt framtagen för att klara belastningen även då trallbrädorna inte skarvas över regel. Viktigt är att följa nedan rekommendationer för cc-avstånd.

Moelven TermoAsk ändspont 

Moelven TermoAsk Trall

Moelven TermoAsk trall i 20mm tjocklek ska läggas på reglar med max avstånd c/c 400mm. Vid 25mm tjocklek kan regling ske på c/c 600mm avstånd.

Infästning ska ske med rostfri skruv i lägst A2 kvalité med en längd på ca 2,5 gånger trallbrädans tjocklek och med två infästningspunker per bräda och regel. 

Trall i bredder upp till 112mm ska ha ett avstånd mellan var bräda på minst 4mm. Trall med bredd över 132mm ska ha ett avstånd om minst 6mm. Detta då det torra värmebehandlade träet initialt kommer att svälla då det tar till sig fukt från utemiljön. Men även efter acklimatiseringen så kommer träet krympa och svälla i bredd med torr och fuktig väderlek. Om trallen redan svällt innan montering så ska hänsyn tas till detta vid montering.

Det är viktigt att ha god ventilation och luftgenomströmning under tralldäcket, så se till att eventuell sidobeklädnad görs med bred springa och trallen bör vara minst 20cm ovan mark. Såväl underlag som trallkonstruktion bör ha ett fall så att inte vatten blir stående.

Dolt montage av trall
Dolt montage lyfter utseendet på din terass och är samtidigt mer skonsamt mot trallbrädorna då de inte penetreras på brädans ovansida och risken för sprickbildning kirng skruvskallarna försvinner. För effektivt och enkelt dolt montage använd Camo-skruvmall. Läs mer om Camo här.

Moelven TermoAsk Panel

TermoAsk panel ska fästas med två rostfria skruvar i lägst A2 kvalité per panelbredd med max c/c avstånd 600mm mellan infästningspunkterna. 

Förvaring av TermoAsk

TermoAsk ska förvaras under tak, minst 15cm ovan mark och skyddat från regn och sol.
Om TermoAsken blivit mer fuktig ska den acklimatiseras innan montering. Om mer fuktig TermoAsk monteras som trall vid torr väderlek då solen skiner på träytan finns risk för uppkomst av sprickor då träet onaturligt snabbt går från fuktigt till torrt tillstånd.