Underhåll Sibirisk Lärk - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Underhåll Sibirisk Lärk

Lärk bör rengöras vid behov. Ändträ bör grundoljas vid montering.

Generellt underhåll av lärk

Olja ändträ för att minska sprickbildning. Även om den synliga ytan av träet lämnas obehandlat rekommenderar vi att grundolja ändträ för att motverka fuktupptagning och sprickbildning.

Tag för vana att rengöra lärkträet, gärna  med grönsåpa, innan var ytbehandling eller då Lärken riskerar att bli smutsig. Om lärken blir smutsig ökar risken för ytmögel såsom svartmögel. Läs även mer under rubriken "svartmögel, ytmögel och garvsyra" nedan.

 

Ytbehandling Sibirisk lärk - Altan 

Vi rekommenderar att oljebehandla en terrass som monteras under bar himmel. Detta då Lärkens naturliga rötskydd oftast ej borgar för en rimlig funktionstid (läs mer om Naturlig beständighet). Läs även mer under rubriken "svartmögel, ytmögel och garvsyra" nedan.

Vid oljebehandling av Lärk är det bra att veta att lärkens fetare yta gör det svårt för olja och lasyr att tränga in i träytan utan lägger sig mer på ytan. Därför är det bra att innan oljebehandlingen tvätta träet med en trätvätt. Följ oljeleverantörens anvisningar. Löpande ytbehandling kan förlänga funktionstiden och kommer minska fuktupptagningen och därmed reducera sprickbildning i träyta och ändträ.

En trallolja för Lärk bör användas,  den bör innehålla fungicider mot svamp och för att uppnå ett förnuftigt underhållsintervall bör oljan ha en torrhalt på ca 60 % och innehålla färgpigment. För att skydda Lärken samt för att bevara dess naturliga färger så ska man räkna med en årlig behandling av trall under bar himmel i söderläge om oljan är vattenbaserad. Är den oljebaserad ökar intervallet med minst ett år.

En Kiselbehandling med Sioo ger en gråvit yta även vid skuggpartier, tillför träskydd och förlänger på så vis träets funktionstid, minskar risken för ytmögel, ger en lenare yta och minskar sprickbildningen. Efter 10–14 månader behöver altanen ytbehandlas ytterligare en gång, vilket då förseglar ytan så den håller i upp till 12 år. Behandlingen kan behövas förbättras under perioden på särskilt utsatta ställen. Obs! Aktuella rekommendationer från sioo:x gäller i första hand.

I och med att behandlingen tillför ett träskydd är den lämplig för den som önskar ett naturligt gråvitt utseende men samtidigt en längre och säkrare funktionstid. Observera att ytmögel ändå kan uppstå om ytan Sioo-behandlats. Ytmöglet framträder då tydligare mot den gråvita ytan men kan samtidigt borstas och tvättas bort enklare än om ytan inte hade varit Sioo-behandlad.

Kan levereras behandlad från Moelven.

Obehandlad terass under bar himmel
Sibirisk Lärk som lämnas obehandlad under bar himmel klarar sig inte lika bra som om den vore ytbehandlad (läs ovan). Läs mer om Naturlig beständighet.

Om lärktrallen lämnas obehandlat så kommer det i takt med mängden solljus och regn att anta en grå patina. Det är lärkens användningsområde som avgör hur pass lämpligt det är att lämna träytan obehandad. Lärken kommer även att spricka mer om den lämnas obehandlad.

Montering under tak
Om terrassen monteras under tak och mer skyddad från direkt regn så kommer den att klara sig bättre såväl till funktionstid, sprickbildning och färgmässigt. Då görs ytbehandling främst av estetiska skäl. Ytbehandlingsintervallet blir längre än om trallen monterats under bar himmel.

Ytbehandling Sibirisk lärk - Fasad 

Då en fasad snabbare torkar efter regn och väta så klarar sig lärken bättre som fasad än som trall sett till funktionstid. En lärkfasad kan därför lämnas utan ytbehandling såsom olja dock så bör lärken rengöras enligt ovan för att minimera risken för ytsvamp. Om träytan lämnas utan ytbehandling kommer den anta en grå färg i takt med att solen skiner på ytan. Läs även mer under rubriken "svartmögel, ytmögel och garvsyra" nedan.

Oljebehandling
Vid oljebehanling av Lärk är det bra att veta att lärkens fetare yta gör det svårt för oljan att tränga in i träytan utan lägger sig mer på lärkträets yta. De oljor som används ska innehålla fungicider mot svamp och för att uppnå ett förnuftigt underhållsintervall bör oljan ha en torrhalt på ca 60 % och innehålla färgpigment. Löpande ytbehandling kommer minska fuktupptagningen och därmed reducera sprickbildning i träyta och ändträ.

Vid oljebehandling av lärkfasad så förvänta att en förutsättning för att bevara lärkens naturliga färger så skall man räkna med 2 strykningar av fasadpanelen vid montering. Därefter så behöver nästa behandling ske inom 2 år, och därefter inom 3 år från senaste behandling. Underhållsintervallet påverkas av vilket väderstreck fasaden är monterad, hur stort takutsprång som skyddar samt vald olja och hur mycket uv-skydd den ger. Innehåll av pigment i oljan, samt mörkare pigment mer skydd. En oljebaserad olja ger ca två år längre underhållsintervall jämfört en vattenbaserad.

Lasyrbehandling
För att förlänga underhållsintervallet kan en lasyrbehandling göras istället för en oljebehandling. En lasyr ger mer bindemedel på träytan vilket något mer hämmar träets naturliga utseende jämfört en oljebehandling. Fråga din färgleverantör om alternativen.

Järnvitriolbehandling för snabbare och jämnare gråbrun patina
För att få en jämn färg på en lärkträpanel som senare ska lämnas obehandlad rekommenderar vi en järnvitriolbehandling. Järnvitriolen bleker träytan kemiskt och resultatet den första tiden blir en brungrå yta för att sedan övergå till en mer grå ton. Observera att lärken kan ha en grönare nyans direkt efter behandlingen innan det övergår till den bruna tonen. En järnvitriolbehandling tillför inget rötskydd

Kan levereras behandlad från Moelven.

Sibirisk Lärk jänvitrol

Järnvitriolen reagerar med garvsyran i lärkträ och bör utföras snarast möjligt vid monteringen eftersom garvsyran annars riskerar att ha minskat i träets yta och då minskas reaktionen mellan garvsyra och järnvitriol. Enklast är att beställa lärkpanelen färdigbehandlad med järnvitriol från Moelven. Järnvitriolen ger även en gråbrun-effekt på partier av lärkpanelen som möjligen monteras i skugga från solen. En järnvitriolbehandling rekommenderas att endast göras på finsågade ytor mao paneler eftersom järnvitriolen inte får så bra fäste på en hyvlad yta (tex Trall) och riskerar då att framträda flammigt.

Kiselbehandling med Sioo
En Kiselbehandling ger en gråvit yta även vid skuggpartier, tillför träskydd och förlänger på så vis träets funktionstid, minskar risken för ytmögel, ger en lenare yta och minskar sprickbildningen. Efter ca 4–7 år, när Sioo:x träskydd har härdat klart, eller då behov finns, lägger man på en andra omgång av Premium Ytskydd Panel. Behandlingen kan behövas förbättras under perioden på särskilt utsatta ställen. Obs! Aktuella rekommendationer från sioo:x gäller i första hand.

I och med att behandlingen tillför ett träskydd är den lämplig för den som önskar ett naturligt gråvitt utseende men samtidigt en längre och säkrare funktionstid. Observera att ytmögel ändå kan uppstå om ytan Sioo-behandlats. Ytmöglet framträder då tydligare mot den gråvita ytan men kan samtidigt borstas och tvättas bort enklare än om ytan inte hade varit Sioo-behandlad.

Kan levereas behandlad från Moelven.

Moelven Sibirisk Lärk Sioo 3 mån
Moelven Sibirisk Lärk Sioo ca 3 månader

Obehandlad
Om lärkpanelen lämnas obehandlat så kommer det i takt med mängden solljus och regn att anta en grå patina. Det är lärkens användningsområde som avgör hur pass lämpligt det är att lämna träytan obehandad.

Svartmögel, ytmögel och garvsyrefläckar

Svartmögel och ytmögel gror på ämnen som finns i den omgivande miljön efter det att dessa ämnen fastnat på en yta. Svartmögel kan alltså uppkomma på såväl trä, som metall som plast etc. Enklaste sättet att skydda sig från svartmögel är att hålla ytan ren. Det finns även produkter i färghandeln för att motverka uppkomsten av svartmögel. Risken är större då det finns mycket vegetation nära träet och om miljön är mer fuktig. Om svartmögel uppkommer finns trätvättmedel innehållandes antimögelmedel att använda. Följ i det fallet tillverkarens instruktioner och var vaksam på att mekaniskt slitage vid tvätt av träytan kan bidra till förändrat utseende på träytan. 

Lärk innehåller garvsyra som kan reagera med partiklar i luften från närliggande vegetation som buskar och träd. Detta kan i vissa fall resultera i mörkare fläckar som kan uppstå snabbt (bara på några dagar) efter att lärken monterats. Resultatet blir då en mörkgrå flammig yta. Denna flammighet kan även uppstå om träytan är oljad. Dessa fläckar försvinner så snart regnvatten sköljt ur garvsyra ur träets yta och tar normalt en sommarsäsong. Även en sk "reviver"-produkt kan användas för att tvätta bort garvsyrefläckarna.

 Sibirisk Lärk garvsyrefläckar