[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Montering Sibirisk Lärk

Rostfri skruv i lägst A2 kvalité rekommenderas. Vid havsnära läge används med fördel A4 kvalité. Förborrning rekommenderas.

Infästning av Sibirisk Lärk 

För att undgå missfärgning ska rostfria träskruvar i lägst A2 kvalité användas. Vid havsnära läge kan med fördel skruv i A4 kvalité användas. 

Förborra för att minska risken för sprickbildning alternativt så kan självborrande skruv användas. Skruvhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan, inte försänkas ned i träytan. Använd två skruv i var bräda per spikläkt.

Var uppmärksam på att Lärk kan reagera på icke rostfria metaller och då kan mörka märken uppstå från tex stolsben. Det är därför bra att ha ett plastskydd mellan metall och trä. Även metallflis från sågning i metall eller metalrester från annan bearbetning kan påverka träytan.

Inklädningsmaterial i anslutning till Sibirisk Lärk

Infästningsplåtar placerade över eller under Lärkträ bör vara i rostfri metall. Detta då garvsyran i lärken annars kan ge upphov till rinnmärken på plåtytan och plåten kan ge upphov till rinnmärken på träytan. Detta är extra viktigt om lärken järnvitrolbehandlas eftersom järnvitrol korroderar de flesta metaller.

Sibirisk Lärk Panel

Lärkträ rör sig mer än gran och furu och skall därför fästas tätare än normalt och när vanligen c/c 600mm gäller för granträ så bör c/c 400mm användas vid montering av lärkpanel. Skruvlängden bör vara min 55mm vid montering av 21mm panel. Moelvens lärkpaneler är därför producerade, från 120mm bredd, med falsprofil som ger ett överlapp på 18mm.

Sibirisk Lärk Trall

Skruvlängden bör vara min 65mm vid montering av 28mm trallbrädor. 

Trallbrädor klarar hållfastheten vid montering med c/c avstånd 600mm och mot ett underlag som klarar av kraven på hållfasthet men för att minimera rörelsen i lärken kan ett mindre c/c avstånd användas. Kom ihåg att montera terassbrädorna med splintsidan nedåt (undantag är om en bräda har årsringar med sk "flaskform" som ligger ytligt längs brädans ovansida, risk finns då för enstaka årsringarna släpper och då bör den brädan tvärtemot vändas med splintsidan uppåt) och med ett längdsgående avstånd om minst 5mm.  Det är även bra att spara ett antal brädor efter att monteringen är slutförd för ett kunna byta enskilda brädor efter de första två åren då träet acklimatiserat sig och eventuella sprickor framkommit.

OBS skruva inte ned skruvhuvudet för långt. Detta är extra viktigt vid montering av trallbrädor (horisontellt). Skruvhuvudet skall hamna på samma nivå som träytan, inte försänkas ned i träytan

Det är viktigt att ha god ventilation och luftgenomströmning under tralldäcket, se till att eventuell sidobeklädnad görs med bred springa och trallen bör vara minst 20cm ovan mark. Trallkonstruktionen bör ha ett fall så att inte vatten blir stående och det är en fördel om marken under trallen är dränerad för att leda bort fukt.

Dolt montage av trall
Dolt montage lyfter utseendet på din terass och är samtidigt mer skonsamt mot trallbrädorna då de inte penetreras på brädans ovansida och risken för sprickbildning kirng skruvskallarna försvinner. För effektivt och enkelt dolt montage använd Camo-skruvmall. Läs mer om Camo här. 

Vidarebearbetning

Då Lärk har ett högre innehåll av hartser så sätter sig hartsen på klingor och hyvel, det är därför viktigt att dessa rengörs med jämna mellanrum under bearbetningsprocessen för att uppnå ett tillfredställande resultat.

Upplysning vid bearbetning
Vid all träbearbetning ska man säkra att korrekt utsug finns vid de verktyg som används, detta är för att säkerställa att inte för höga doser av trädamm inandas. Om utsuget inte är bra nog bör man även använda ansiktsmask. Handskar bör också användas i förbindelse med hantering av vått trä. Människor som är känsliga för allergi kan få en allergisk reaktion vid kontakt med trä/trädamm.

Förvaring av Sibirisk Lärk

Lärk ska förvaras under tak, minst 15cm ovan mark och skyddat från regn och sol. Tag i beaktande att träets vilja att vrida sig är större än för gran och furu.
Om lärken blivit fuktig ska den acklimatiseras innan montering. Om fuktig lärk monteras som trall vid torr väderlek då solen skiner på träytan och träet finns risk för uppkomst av sprickor då träet onaturligt snabbt går från fuktigt till torrt tillstånd.