[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Cederträspån proffsinformation

Cederträspån (plattor) kan användas som såväl vägg- som takbeklädnad.

Moelven har som enda leverantör under flera år byggt upp en tillgänglighet för cederträspån på den Skandinaviska marknaden genom satsningar på marknadsföring, lagerföring och produktkunskap. Detta har resulterat i att en Nordamerikansk - och tidigare svensk - byggtradition nu syns allt mer i Skandinavien!

Det är av stor vikt för oss att upplevelsen av denna fina vägg- och takpanel blir den allra bästa när paneltypen nu blir allt vanligare. Vi har därför i ett mycket tidigt skede valt ut den mest välrenommerade och erfarna producenten med den högsta kvalitén av cederträspån i Nordamerika för den Skandinaviska marknaden. Produkten som vi levererar går under kvalitetsnamnet Moelven Cederträspån prima.

Hur kan du använda cederträspån i ditt projekt ?

Produktinformation


Cederträ

Cederträ har genom tusentals år varit den träsort som de nordamerikanska indianerna föredragit och kallar ”the giant arbot-vitae” – ”Tree of life”. Indianerna använde cederträ till vardags för att tillverka skålar, köksredskap, kanoter och hus. Barken användes för att fläta korgar och beklä ytor.

Det var uppenbart för indianerna att cederträ var ett träslag som var något utöver det vanliga. Här kommer lite fakta på varför Moelven Cederträ är ett sådan utomordentligt material i trä varesig man vill ha ett beständigt och funktionellt trä eller är ute efter vackra färger som ger liv åt det du vill bygga eller helt enkelt är ute efter en underhållsfri fasad.
För vår breda information om cederträ klicka på denna länk.

Cederträspån
Cederträspånen har en finsågad yta och framställs av stora block av Western Red Cedar (WRC). Som standard varierar bredderna på spånen från som vanligast 70-300mm. Längden är ofta 405mm. I och med att spånen är kilformade så är de tjockare i den delen som ska vändas nedåt och tunnare i överdel. Spånen monteras fallande bredvid varandra och med ett överlapp över den rad med spån som monterats i raden under. Den synliga ytan av spånen när de monterats är normalt mindre än spånets hela längd.
Spån av cederträ är väl lämpat att användas som beklädnad tack vare cederträts naturliga motstånd mot röt- och svampangrepp och materialets formstabila egenskaper. Obehandlat cederträspån får med tiden en silvergrå patina.

Kvalité - Moelven Cederträspån prima
Moelven Cederträspån prima är tillverkade av 100% kvistrent cederträ med 100% kärnved med stående årsringar för bästa möjliga naturliga beständighet och formstabilitet. Den höga kvalitén med 100% kärnved är framtagen med tanke på att spånen många gånger kommer lämnas obehandlade. Skulle en spånkvalité användas som tillåter liggande årsringar finns stor risk för att många spån kupar sig ut från fasaden speciellt om spånen lämnas obehandlade då fuktpåfrestningen blir större än om spånen behandlas. Det är även viktigt med bra toleranser på sågsnitten så att spånen bildar inbördes räta linjer vid montering.
Monterade enligt monteringsinstruktionen klarar sig en cederträspånfasad i minst ca 40-50+ år och ett cederträspånstak i minst 25-40+ år. 

Moelven Cederträspån prima - ytterhörn
Moelven Cederträspån prima ytterhörn

Montering
Se våra monteringsinstruktioner via länken i högerkant av denna sida. För större fasader fråga Moelven Wood Projekt om de tekniker som utarbetas för snabbare och säkrare montage. Vi kan även tillhandahålla monteringstider för uppskattning vid kalkylering av en fasads monteringskostnad.

Patinering och Underhåll
Allt trä nedbryts av solens UV-strålar, detta gäller även cederträ. Detta innebär att om solen skiner på en obehandlad träyta så kommer träytan att tappa färg. Om även regnvatten sköljer över ytan så försvinner färgen än lite snabbare. Resultatet efter en tid (full patinering uppnås efter ca 3-4 år) blir silvergråa spån som vackert varierar i en gråskala. Om träet är blött framträder det mörkare och om träet är smutsigt så ger även det en annan färgton till träet. Hastigheten för patineringen beror även på vilket väderstreck träet är monterat i, om ett annat hus, träd eller liknande ger en skugga över träytan eller om träet är skyddat på annat vis. 
När spånen börjar bli 6-10 år och äldre kan den silvergrå ytan mörkna något till mer brunsilvergråa nyanser.

Ytpåväxt på träytan kan uppkomma efter en tid främst om träytan blir smutsig. Detta kan, om påväxten är kraftigare, bli ett estetiskt problem men kan tvättas bort med mögeltvättmedel. Spån som monteras åt nord och öst har högre sannolikhet att få ytmögel eftersom träet är fuktigare under längre tid där solen inte skiner lika mycket och ytmögel trivs bättre i en fuktigare miljö.

Läs mer om cederträ och underhåll via denna länk.

Vår erfarenhet är att cederträspån, med dess variation i storlek och färg, ger ett vackert helhetsintryck även om spånen skulle bli smutsiga eller få viss påväxt.

Brandimpregnering
Om cederträspånen är brandimpregnerade så kommer det ta längre tid innan de patineras. Brandimpregnerade spån upplevs även något lite mörkare än obehandlade spån. Tack var brandimpregneringen kan cederträspånen användas på större fasader och tak där brandskydd krävs.
Moelven brandimpregnerar cederträspån till de vanliga brandklasserna under produktnamnet BT Brandskyddat trä.

Moelven Cederträ prima
Moelven Cederträspån prima vattenfast brandimpregnering